Подкрепа за реализация Северозападна България

19 семейства 190 пилета Предстои Целева сума 2450 лв Край на кампанията 31.05.2021г. ИнформацияЗа НПО партньорГалерияФинансова прозрачност През месец май Ангели за България отново ще работи с Фондация Подкрепа за реализация. Заедно ще подкрепим 19 семейства в...

Трудотерапия със сдружение “Иновация” община Бобов дол

Център за социална рехабилитация и интеграция Трудотерапия Предстои Целева сума 1000 лв Край на кампанията 31.05.2021г. ИнформацияЗа НПО партньорГалерияФинансова прозрачност През месец май 2021 г “Ангели за България” ще работи със сдружение „Иновация”. Сдружението...

Подай ръка област София

60 домакинства Храни Предстои Целева сума 3600 лв Край на кампанията 31.05.2021г. ИнформацияЗа НПО партньорГалерияФинансова прозрачност През месец май 2021 г “Ангели за България” и Фондация“Подай ръка задно ЗПДБ“ ще подкрепят 60 семейства с деца останали без работа...

Подари усмивка на възрастни хора в Димитровград

60 домакинства Храни Предстои Целева сума 3600 лв Край на кампанията 30.04.2021г. ИнформацияЗа НПО партньорГалерияФинансова прозрачност През месец Април 2021 г “Ангели за България” и фондация “Подари усмивка“ ще подкрепят 60 самотни възрастни в гр. Димитровград и...

Подай ръка на семейства с деца в София

50 домакинства Храни Предстои Целева сума 3000 лв Край на кампанията 30.04.2021г. ИнформацияЗа НПО партньорГалерияФинансова прозрачност През месец Април 2021 г “Ангели за България” и сдружение “Подай ръка задно за по-добро бъдеще“ ще подкрепят 50 семейства с деца в...

Обучение на специалисти по жестов език

10 глухи хора  Обучение Предтои Целева сума 1600 лв. на месец Кампанията се изпълнява всеки месец в продължение на 6 месеца ИнформацияЗа НПО партньорГалерияФинансова прозрачност “Ангели за България” поема втора дългосрочна инициатива за обучение на 10...