Често задавани въпроси

Кои сте вие?

Ние сме „Ангели за България“ – неправителствена организация,  съставена изцяло от доброволци, които имат огромното  желание да подадат ръка на изпаднал в нужда човек.

 Идеята за необходимостта от помощ на сънародниците ни в България е витаела във въздуха доста време. Точно тогава, по   време на криза се ражда и идеята  на Стела Иванова за    основаването на организацията „Ангели за България“. За кратко време успява да намери съмишленици и помощници, хора с големи сърца, които да я последват в каузата. Повече информация за целия екип може да намерите в страницата ‘За нас’

България е в сърцата ни, без значение в кой край на света живеем.

Какви са вашите цели?

Ангели за България има за цел да събере на едно място      българите по света, които желаят да подпомогнат      нуждаещите се сънародници в България. Това са : възрастни и/или самотни хора, деца/възрастни в           неравностойно положение, болни, многодетни и/или бедни        семейства, както и други наши съграждани в нужда.

          Следваме  4 основни принципа, на които се гради визията на групата:

 • На първо място, предлагаме възможност дарителите да вземат демократични решения чрез гласуване за каузите, които ще се подпомагат. Товa включва кризисни групи, доброволчески     организации, индивидуални благотворителни инициативи и много други.

 • Второ, искаме да осигурим една постоянна тенденция в   даряването и затова даренията ще се правят като ежемесечни автоматични плащания (Direct debit). Предлагаме и възможности за еднократни дарения.

 • Трето, искаме да осигурим максимална прозрачност на    даренията и затова отчетите за кампаниите ще са изчерпателни, навременни и добре обосновани с документи. Ще работим с    доброволчески организации, които няма да усвояват част от даренията ни и ще предоставят снимков материал, фактури,     касови бонове и други отчетни документи от акциите.

 •  Не на последно място, искаме даренията ни да достигат директно до нуждаещите се в България.

 В България има много хора, които се нуждаят от помощ, но има и  стотици хиляди българи в чужбина, които имат силно желание да помагат на сънародниците си. Дори и малка част от нас да се           обединят в тази дарителска кауза, заедно ще правим чудеса всеки месец. Много сме, силни сме и можем. Доказвали сме го.

Как мога да помагам на организацията?

Поканваме всеки желаещ да се включи в инициативите ни с идеи, предложения, работа или по начин, по които може да допринесе най-добре. Приветстваме:

 • да станете дарител за каузите, подпомагани от нас.

 • Да разпространявате организацията ни, за да достигне до възможно най много хора.
 • да станете доброволец в организацията без значение в коя държава живеете.

 Ние вярваме, че всички имаме опит и знания, които могат да помогнат за успеха на нашето начинание.       

Как мога да направя дарение?

За всяка дарителска организация, която има за цел да подпомага дългосрочно и различни каузи е от изключително значение да има видимост и предвидимост на размера на даренията, които ще постъпят.  Това дава възможност за много по-добро планиране и прави възможно използването и разпределението на средствата по най-оптималния начин. Освен това спестява значителни такси в сравнение с други начини и изисква по-малко административен ресурс. 

Ето затова предпочитаният и основен начин за дарение е чрез месечно автоматично дарение . Ще ви бъде предоставена възможност да нагласите автоматично дарение на сума по ваш избор, чрез PayPal. Ако впоследствие искате да промените сумата , колко често тя да се събира или да спрете дарението си, може да го направите с няколко клика в PayPal акаунта си.  Искаме да напомним, че в световен мащаб дарителските организации използват именно този метод да осигуряват своите дарения.

 Разбира се, ще можем да приемаме и еднократни дарения чрез най- достъпните и удобни за вас начини:

 • Paypal

 • Банков трансфер

 • Revolut

 • Standing order/ платежно нареждане
Как помага опцията автоматично дарение на мен?

Освен огромните ползи на този начин за самата организация и за каузите, които подкрепяте обяснено по-горе, това има и редица предимства за вас:

Много лесен, бърз и удобен начин – правите го с един клик буквално за секунда.

Напълно безопасен и  сигурен начин.

Вие имате пълен контрол – може сами да се откажете по всяко време чрез вашата банка.

Вие имате пълна видимост и осведоменост – получавате е-мейл известие когато се наглася плащането първоначално, както и при всяка негова промяна или отмяна.

Какво имате в предвид под ''Демократични решения“? Как точно се взимат решенията в организацията?

Водени от мотива за демократичност, ежемесечно, всяко предстоящо основополагащо решение ще се предлага за гласуване пред вас.

Ние ще изработим няколко различни, работещи варианта, които ще оформим в анкета, която ще се публикува в групата за гласуване и сайта. След приключването й резултатите се обработват, публикуват, прикрепени с статистика на резултатите,  и се работи на база решението, което сте взели. Важно е да се упомене, че когато въпросите са с много отговори, ще се вземат предвид първите 3 с най голям брой гласове.

Как избирате, коя кауза да подкрепите?

След извършени проверки и одобрение на организациите. В рамките на няколко дни, организациите ще изготвят профил на каузата, която има спешна нужда от подкрепа, ще прикрепят снимков материал и ще ни го предоставят. Цялата информация ще бъде  систематизирана  на страницата на групата и сайта.

Как избирате с коя неправителствена организация да работите?

Разработваме база данни с благотворителни организации, активно работещи и подпомагащи лица в риск. Създадохме методика и съвкупност от критерии за предварителна проверка на нашите партньори (репутация, прозрачност, хуманност на каузата, гъвкавост, история и опит, доброволци и мрежа на покритие и бързина) . Всяка от тях се проверява надлежно, подлежи на гласуване , попълване на въпросник.

Всеки ли може да гласува/участва в анкети за взимането на решения в организацията?

Всеки дарител може да упражнява правото си на глас. Дарителите ежемесечно ще вземат решението,  кои  от предложените каузи да  бъдат подпомогнати  и в какъв размер от събраните средства. 

Как избирате да разпределите събраните средствата между каузите?

След като знаем как искате да бъдат разпределени парите по каузите, те ще бъдат преведени на съответните доброволчески организации в процентите в които сте гласували.

След приключване на гласуването, резултатите ще бъдат обобщени, обявени на страницата на групата и сайта ,а сумите ще бъдат преведени на съответните доброволчески организации в процентите в които сте гласували.

Колко е времетраенето на всяка кауза?

Благотворителната кампания ще бъде извършена в сроковете в които е съобщено за всяка кауза.

Какво се случва след протичането на дадена кауза?

След приключването й, организацията получила средствата, ще изготви отчет за получените и изразходвани средства, придружен с финансово- счетоводни документи, снимков материал и евентуално няколко думи от лицата,  до които сме успели да достигнем.

Как можем да видим отчетите за изминалите каузи?

Отчетите ще бъдат публични и своевременно публикувани на страниците ни.

Получават ли заплащане организаторите на „Ангели за България“ ?

Ние като организатори на процеса, правим всичко това доброволно и не взимаме никакви средства от парите, които изпращате или от спонсори. Дори някой текущи нужди по поддръжка на системи, покриваме с лични средства. Всеки един от нас има работа с която се препитава.