Обучения и семинари Жестов език

Целева сума

20 000 лв

Край на кампанията

31.06.2025г.

 

Проблемът:

В България има приблизително 5000 деца и младежи със слухова загуба, а училищата за глухи са само три с капацитет за 900 ученика. Приобщаващото образование вече 20 години довежда до това едва 20% от глухите деца да бъдат в училища за глухи. Но проблемите не свършват с липсата на места, а продължават с това,че в българските специални училища дори няма предмет по жестов език, който е естествен и основен начин на общуване на глухите хора. А как тогава глухите учат жестов език ли? – Сами и помежду си! cry

Добрата новина е, че преди година бяха направени поправки в Закона за българския жестов език и основното предизивкателство е да се промени старият метод на обучение с нов билингвистичен подход, защото глухите ученици изостават не заради увреждането си, а поради невладеенето на жестовия език от преподавателите.

В училищата никога не е имало преподаватели по български жестов език, но според новия Закон за българския жестов език, предметът трябва да се въведе от 2026 г.

В момента се използват остарели методи, където децата учат заучени фрази,  и не развиват достатъчни езикови умения. Нуждата от жестов език остава непокрита, което води до ограничен речник и недостатъчна мотивация за учене. Също така, четенето по устни е неефективно за повечето глухи деца, което води до маргинализация.

Освен това, дори да се научат да говорят, говорът сам по себе си не създава диалог, защото четенето по устни не е естествено за повечето глухи деца. От една страна, е изтощително да четеш по устни, а от друга – по-малък е процентът на глухите, които могат да разберат напълно смисъла на казаното по този начин.

Така остарелият метод за единствено изграждане на говор при глухи деца води до объркване и изолация на децата.

Глухите деца и младежи се нуждаят от билингвална среда, където да развиват естествено своите езикови и комуникативни умения на жестов език и писмен словесен език, допълнени с услуги за слухово-речева рехабилитация. При успешно слухопротезиране могат да се изградят отлични говорни умения, макар че това се случва в по-малък процент от случаите – не повече от 10-15%.

Причината е, че естественият им език е жестовият и трябва да бъдат билингви, владеейки отлично жестов език от една страна и писмената форма на словесния език, и по възможност и говоримата форма на езика. И къде по-добре да научат това, ако не в семейството и училище.

 

 

Решението:

Ангели за България и фондация “Заслушай се”, част от Deaf.bg, ще организират обучение на 10 чуващи преподаватели от трите училища и няколко центъра за глухи деца. Обучението ще включва семинари и седмични занятия, водени от 5 глухи преподаватели по български жестов език. Семинарите (6 на брой годишно) ще се провеждат в неформална среда и ще обединяват глухи и чуващи преподаватели, като целят намирането на общи решения. Седмичните занятия ще развиват уменията по български жестов език на чуващите преподаватели. Планира се всеки участник да допринася към промяната на училищната езикова среда с помощта на глухите преподаватели. Финансирането на седмичните занятия ще е с публични и други средства, а разходите за семинарите – от Ангели за България.

Всички ние осъзнаваме важността и неотложността на тази кауза и призоваваме всеки да я подкрепи.

Защото промените вече са закъснели, но направени сега, ще дадат шанс за пълноценен живот на децата с увреден слух.

Необходимата сума е 20 000 лв.

Молим за подкрепа!