Текущи каузи

Подкрепа за реализация в Област Видин

75 семейства Храни Предстои

4500 лв

31.03.2021г.

През месец март Ангели за България отново ще работи с Подкрепа за реализация. Заедно ще подкрепим 75 нуждаещи се семейства с деца в района на Белоградчик, Ружинци и Видин, с пакети храни от първа необходимост.

Фабрика за идеи – Северозападна България

75 домакинства Храни Предстои

4500 лв

31.03.2021г.

За тази кауза Ангели за България ще си партнира с Фабрика за идеи, които ще се включат с разнасяне на пакети храни от първа необходимост на 75 самотни възрастни, многодетни семейства и такива с безработни родители. Домакинствата се намират в Северозападна България и в частност селата : гр. Брегово, с. Гъмзово, с. Връв , с. Косово, с. Куделин , с. Боровица , с. Салаш, с. Медовница, с. Воднянци, с. Подгоре, с. Винарово, с. Ново село.

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Общата сума за тази кауза ще бъде 4500 лв плюс ваучери за гориво,храна за доброволците и опаковки, ако се налагат такива.

Срок на изпълнение: 31/03/2021г

“Фабрика за идеи” е младежка организация, създадена от група ентусиасти в края на 2006 година. Организацията функционира като истинска такава (с офис, стажанти и други белези на солидност) от 2011 година.

Интересът и любопитството на организацията са насочени към връзката между играта (култура, изкуство, неформално образование) и социалната промяна.

Работят за  положителна промяна на нагласи в обществото по посока включване на младите хора в процесите на вземане на решения, социално предприемачество, гражданско образование. 

Имат няколко инициативи: Резиденция баба, Предизвикателство за социална промяна и Empatheast.

https://ideasfactorybg.org/bg/ 

Уреди и приспособления за рехабилитационен център в Плевен

Рехабилитационен центърУреди и приспособления
Предстои

1500 лв

31.03.2021г.

Тази кауза ще бъде изпълнена от Сдружение “Бализ”-Плевен. Организацията управлява Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с уврежданияот 3 до 18г.

Ангели за България ще закупи уреди и приспособления, които ще подмогнат в работата им с децата с увреждания. Уредите ще са на стойност 1500 лв. 

Оборудването включва: Колело за рехабилитация, Лента за съпротива за рехабилитация, Светеща маса за деца, Цветен принтер необходим за картинен материал в работата с деца,Комплект за Рисуване в Тъмното А4, Трополанчо Слонче тренажор, Килим Азбука, Ортопедични килими ОРТО ПЪЗЕЛ Микс Таралежи, Ортопедични килими ОРТО ПЪЗЕЛ Микс Савана,  Ръкохватки за лицеви опори, Постелка и други.

Срок на изпълнение: 31/03/2021г

материали за закупуване 3

БАЛИЗ-Плевен е Сдружение с нестопанска цел и работи за извеждане на децата и лицата с физически и интелектуални затруднения от затвореността на семейната среда чрез организиране на обучителни програми, колективни празници, интегриране в масови училища, предоставяне на информация на родителите.

Визия Децата със затруднения от град Плевен и региона заедно навсякъде в игрите, в детските градини, в училище със своите връстници.

Мисия БАЛИЗ-Плевен е Сдружение с нестопанска цел и работи за извеждане на децата и лицата с физически и интелектуални затруднения от затвореността на семейната среда чрез организиране на обучителни програми, колективни празници, интегриране в масови училища, предоставяне на информация на родителите.

Цел Да предостави информация и услуги, да подпомага създаването на подкрепяща среда за децата и лицата с интелектуални и физически затруднения и техните семейства, живеещи в град Плевен и региона.

Сдружение БАЛИЗ-Плевен работи за защита на човешките, гражданските, социалните и икономически права на хората с интелектуални и физически затруднения.

Сдружение “БАЛИЗ” – Плевен е родителска организация в която обединява 74 лица – родители на деца с увреждания, младежи с интелектуални затруднения и специалисти в социалната, образователната, здравната и обществена сфера, активно работещо в защита правата на хората с увреждания и осигурява комплексна подкрепа за тяхното социално  включване.

„Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения” – Плевен е сдружение с нестопанска цел, регистрация по ЗЮЛНЦ (Решение № 951/17.11.1999 г. и Решение № 951/01.04.2002 г. на Плевенски Окръжен Съд). Организацията е вписана в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието - Удостоверение № 003/23.12.2003г., вписано под № 20031223003.

 

От създаването си през 1999 г. до настоящият момент е реализирало множество програми и инициативи, насочени към подкрепа на семейства и деца и лица с увреждания, публични дискусионни форуми за популяризиране и застъпничество за зачитане на гарантирани човешките права,  популяризиране и прилагане на добри практики. Осигуряване на подкрепа на действащи социални услуги, в това число разширяване на материална база, закупуване на специализирано оборудване и дидактични материали за работата на конкретни социални услуги, организиране на изнесени дейности за потребители на социалните услуги. Директната работа с деца и младежи с увреждания също е в обсега на приоритетните, за организацията дейности.

Фокуса на своята целенасоченост сдружението развива в посока търсене на работещи иновативни подходи и успешното им внедряване в практически приложима дейност, част от директната психосоциална работа с деца и лица с увреждания и техните семейства.

 

Средства, чрез които Сдружение БАЛИЗ – ПЛЕВЕН реализира своите цели са:

 1. Подпомагане разкриването и предоставянето на нови социални услуги в общността, според нуждите на лицата със затруднения;
 2. Извършване на разяснителна работа в семействата на лицата със затруднения;
 3. Участие в изготвянето, наблюдението и контрола на провежданата национални, регионални и местни политики за лицата с интелектуални затруднения;
 4. Провеждане на обучения и консултации за лицата с интелектуални затруднения, техните родители, семейства и лицата заети в дейности, свързани с тях.
 5. Реализиране на проекти в областта на защитата на правата, социалната интеграция и социалните услуги за лицата с интелектуални затруднения;
 6. Членуване и партньорство със сродни български и международни организации за постигане на целите си;
 7. Съдействие за въвеждането на световни практики в организацията на бита и социалната интеграция на лицата със затруднения;
 8. Съвместна  работа със средствата за масова информация за реализацията на информационни кампании за преодоляване проявите на безразличие и за популяризиране на обществена благотворителност в полза на лицата със затруднения.

 

Детски кътове в държавните болници в България

2 детски къта Мебели и играчкиИзпълнява се

от 1000 до 1300 лв за два детски къта

  Изградени детски кътове в градовете:

 • Благоевград
 • Самоков
 • Дупница
 • Ихтиман
 • Велико Търново
 • Пазарджик
 • Разград
 • Трявна

Предстои изграждането на детски кътове в градовете:

 • Ловеч
 • Пловдив
 • Лом
 • Ямбол

Ангели за България поема дългосрочна инициатива за обзавеждане на детски кътове в Педиатрични отделения в държавните болници на територията на Република България.

Черпейки от международния опит и ползи за психично и физическо здраве на децата, ние бихме искали да спомогнем българските болници и техните малки пациенти да имат един по приятен и безгрижен престой по време на тяхното лечение.

Уверени от ползите от такъв кът, нашите дарители бяха единодушни, Ангели за България да се заеме с тази благородна и дългосрочна инициатива.

Проекта има за цел, закупуване на еднотипни мебели за детски кът и набиране на играчки - дарения, отговарящи на стандартите за деца под 3 год възраст с акцент върху безопасността и здравето на децата.
Основното обзавеждане се състои от: масичка, столчета, килимчета, шкафове с кутии за съхранение на играчки, детска готварска печка и мебели за кукла, писта, палатка,стикери за стени и украса. За играчки Ангели за България ще разчита на свои дарители, като кампания за тяхното събиране ще се провежда всеки месец. Всичко събрано за всяка болница ще бъде транспортирано до България от нашия партньор Доставки от Англия.

За обогатяване на детския кът ще разчитаме също и на дарения на детски книжки от български издателства.
Имаме за цел да изграждаме два детски къта месечно и това ще струва от 1000  до 1300 лв на месец за двете в зависимост какви дарени играчки ще получим.
Започваме месец ноември, като първите болници изявили желание са МБАЛ - Благоевград и МБАЛ - Самоков.

Координатор на проекта и наш доброволец е Анелия Траянова, която отговаря за комуникацията с болничните заведения.

Присъедини се и ти!

Промяната започва от нас!

Инициативата за построяване на детски кътове в държавните болници в България е на Ангели за България и тя ще я изпълни самостоятелно, стремейки се да направи всичко възможно да я изпълни по- най добрия възможен начин.
Ние първо искаме съгласието и съдействивто на болниците в България. След като го получим, подписваме договор за дарение, поръчваме мебелите и събираме играчки дарения.
Благодарение на превозвача Доставки от Англия, нашите дарения стигат до вратите на болниците абсолютно безплатно.
Персонала и отговорните за това лица инсталират мебелите и подреждат детския кът така,че да е готов за игри и забавления.
Всички ние смятаме,че детските кътове в болниците спомагат малчуганите да преживеят престоя и лечението си по приятно, полезно и неусетно. Повечето дарители на организацията са виждали лично ползите от детски кътове в болниците извън страната ни. Затова всички ние смятаме,че ползите освен за децата са и за родителите, които споделят, че са изпитали облекчение и разтоварване от стреса, виждайки, че децата им се забавляват по време на лечението си.

Болница в Разград

Болница в Трявна

Болница във Велико Търново

Болница в Пазарджик

Болници в Дупница и Ихтиман

Болници в Самоков и Благоевград

Проекти

Цялостен финансов отчет на изградените детски кътове до сега последвайте линка:  Отчет

Месец Февруари- МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Разград и ДСБПЛРББ "Царица Йоана", гр. Трявна

Еbay February  Икеа Феруари Разград и Трявна

Месец Януари - МБАЛ "д-р Стефан Черкезов", гр. Велико Търново и МБАЛ Пазрджик

Ebay January    Икеа Януари - Пазарджик   Икеа Януари - В.Търново

Месец Декември- МБАЛ "Св Иван Рилски" 2003, гр. Дупница и МБАЛ Ихтиман

Мебелите са дарени от Икеа България. Ангели за България изпратиха играчки и закупиха няколко артикула от Ebay

Ebay December   Кашони Декември

Месец Ноевмври - МБАЛ Благоевград и МБАЛ Самоков

Икеа Ноември Благоевград и Самоков Ebay November