Текущи каузи

Подкрепа за реализация Северозападна България

19 семейства 190 пилета Предстои

2450 лв

31.05.2021г.

През месец май Ангели за България отново ще работи с Фондация Подкрепа за реализация. Заедно ще подкрепим 19 семейства в северозападна Бългрия със закупуване и разнасяне на 190 пилета за отглеждане и фураж за пилетата за 3 месеца.

Трудотерапия със сдружение “Иновация” община Бобов дол

Център за социална рехабилитация и интеграция Трудотерапия Предстои

1000 лв

31.05.2021г.

През месец май 2021 г “Ангели за България” ще работи със сдружение „Иновация”. Сдружението управлява три услуги  територията на Община Бобов дол – два центъра за настаняване от семеен тип за лица с увреждания и център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания.

Ангели за България ще закупи оранжерия 6 на 3 метра, саксии и разсади, за да могат хората с увреждания от Център за социална рехабилитация и интеграция да работят в нея да отглеждат зеленчуци и да ги продават или ядат. Основната цел е трудотерапия, като доказан пособ за подобрение състоянието на лицата.

Обща сума на каузата е 1000 лв,

Срок на изпълнение: 31/05/2021г

Сдружение с нестопанска цел „Иновация” е Неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 2009г. Управлява три услуги на територията на Община Бобов дол – два броя Центрове за настаняване от семеен тип за лица с увреждания и един брой Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания от 2010г. до момента.

Основната приоритетна цел на Сдружението е предоставяне на качествени и ефективни социални услуги в общността и от резидентен тип, както и осигуряването на достъп до социални услуги на лица от уязвими групи.

Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) предоставят услуги на двадесет пълнолетни лица с тежка към дълбока умствена изостаналост, като във всяко едно ЦНСТ има настанени по осем жени и двама мъже. Потребителите на услугите са на възраст между 30 и 45 години, като всички те са лишени от родителски грижи. По- голямата част от тях са изведени от Дом за деца и младежи с увреждания в с. Горна Козница, след закриването на този през 2010 г.

Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е с капацитет 30 потребителя, като предоставя различни услуги на средно 59 деца и пълнолетни лица с увреждания от общността на месец.

Facebook page

Подай ръка област София

60 домакинства Храни Предстои

3600 лв

31.05.2021г.

През месец май 2021 г “Ангели за България” и Фондация“Подай ръка задно ЗПДБ“ ще подкрепят 60 семейства с деца останали без работа или самотни родители и възрастни хора, които се грижат за дечица в и около София

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на каузата е 3600 лв,  плюс разходи.

Срок на изпълнение: 31/05/2021г

"Подай ръка за по добро бъдеще"

Фондация “ Подай Ръка ЗПДБ” e създадено от група млади хора,които желаят да помогнат на своите съграждани,тъй като ситуацията в която се намираме, е изключително тежка за почти всеки български гражданин!

Целта на начинанието ни, е да подпомогнем нашите съграждани, чрез доставяне на храна, подпомагане на домакинството, чрез събиране на средства за техните

най - належащи текущи разходи, като с това желаем да направим по - лесен и поносим, и без това трудният живот, който водим всички!

ФБ страница https://www.facebook.com/GiveAHandFBF/

Булстат: 206092192

Подари усмивка на възрастни хора в Димитровград

60 домакинства Храни Предстои

3600 лв

30.04.2021г.

През месец Април 2021 г “Ангели за България” и фондация “Подари усмивка“ ще подкрепят 60 самотни възрастни в гр. Димитровград и района с пакети храни от първа необходимост.

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на каузата е 3600 лв плюс разходи.

Срок на изпълнение: 30/04/2021г

Фондация "Подари усмивка"

Мисия на неправителствената организация

Водени сме от стремежа и желанието да променим света за хората, загубили надежда, спрели отдавна да се усмихват и мечтаят. Да върнем вярата им. Искаме да споделим вярата си в Бог, не само с думи, но и с делата, които вършим.

Цели на организацията

Да подпомага социални единици и центрове, сиропиталища, болници, детски градини, старчески домове, църкви, затвори, бедни семейства и др. Да подпомага легално пребиваващите в страната емигранти и чужденци като им осигурява подслон и посреща други крайно необходими нужди, свързани с предстоя им в Република България.Да издирва лица изпаднали в крайна нужда като непосредствено ги подпомага.Да открива и подпомага нови социални центрове.
Да подпомага други нестопански организации със сходни цели.
Да организира и финансира семинари, курсове, конференции и дистанционни обучения, свързани с развитието и усъвършенстването на инициативността на младите хора и тяхната реализацията .

http://givesmile.ngobg.info/

 

Подай ръка на семейства с деца в София

50 домакинства Храни Предстои

3000 лв

30.04.2021г.

През месец Април 2021 г “Ангели за България” и сдружение “Подай ръка задно за по-добро бъдеще“ ще подкрепят 50 семейства с деца в нужда в гр. София и района с пакети храни от първа необходимост.

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на каузата е 3000 лв,  плюс разходи.

Срок на изпълнение: 30/04/2021г

"Подай ръка за по добро бъдеще"

Сдружение “ Подай Ръка ЗПДБ” e създадено от група млади хора,които желаят да помогнат на своите съграждани,тъй като ситуацията в която се намираме, е изключително тежка за почти всеки български гражданин!

Целта на начинанието ни, е да подпомогнем нашите съграждани, чрез доставяне на храна, подпомагане на домакинството, чрез събиране на средства за техните

най - належащи текущи разходи, като с това желаем да направим по - лесен и поносим, и без това трудният живот, който водим всички!

ФБ страница https://www.facebook.com/GiveAHandFBF/

Булстат: 206092192

Обучение на специалисти по жестов език

10 глухи хора  Обучение Предтои

1600 лв. на месец

"Ангели за България" поема втора дългосрочна инициатива за обучение на 10 глухи хора в партньорство с фондация "Заслушай се".

Тази кауза ще засегне глухата общност в България, която се състои от около 20,000 глухи лица, за които българският жестов език е основен за общуване. Тази година България се прие закон, който казва, че българският жестов език е самостоятелен официален език. Това е голям пробив за глухата общност като глухите лидери дълго време са се борили затова, защото това тепърва ще отваря много врати за глухите. Така например, ако един глух човек трябва да свърши нещо в някоя институция, той попада в ситуация, в която институциите не са достъпни чрез превод от и на български жестов език. Законът ще го промени.

Фондация "Заслушай се" в партньорство с фондация “Взаимно” и МОГА - Младежка организация на глухите активисти сътрудничи на Софийския университет от октомври тази година да започне магистърска програма по български жестов език, в която глухи и преподаватели от университета ще преподават на студенти жестов език и по този начин ще започнат да се подготвят педагози и преводачи.

За да се случи това трябва 10 глухи хора да минат съвременно онлайн обучение със международни специалисти, така че да се обучават да преподават на чуващи и да надградят знанията си.

Тези обучения ще се провеждат 6 месеца като ще обучат 10 глухи хора и ще струват 4650 евро или около 9000 лв.

Това, с което ние можем да помогнем на тази общност и да участваме в полагането на основите за по добър живот на тези хора и отварянето на нови работни места е да заплатим тези обучения. Това ще ни струва по 1600 лв на месец за 6 месеца.

 

Мисия и цели на фондация „Заслушай се“

Мисията на Фондацията се разгръща в четири основни направления, както следва:

Цел № 1: Обединяване и овластяване на българската глуха общност с общи принципи и ценности за равнопоставеност и пълноценно включване на глухите хора

Цел № 2: Подобряване на образователната система за бебета, деца и възрастни от глухата общност чрез включване на билингвистичен модел на обучение и образование чрез български жестов език (БЖЕ) и български словесен език.

Цел № 3: Осигуряване на възможности за изграждане на умения и знания за глухите хора в България

Цел № 4: Осигуряване на пълноценен достъп за глухите хора в българското общество

https://deafnow-bg.org/

Аварийно спасяване Пловдив

60 домакинства Храни Предстои

3600 лв

30.04.2021г.

През месец Април 2021 г “Ангели за България” и  “Аварийо спасяване Пловдив“ ще подкрепят 60 самотни възрастни хора в трудно достъпни села около Пловдив с пакети храни от първа необходимост. Това е първата ни акция която ще се изпълни с офроуд автомобили и с която ще достигнем да села, до които други организации не стигат.

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на каузата е 3600 лв плюс разходи.

Срок на изпълнение: 30/04/2021г

Сдружение "Аварийно Спасяване Пловдив" се занимава със спасителна и обучителна дейност в полза на обществото.

До Август 2020 то е част от доброволческа формация Пловдив 112, след това се отделят и основават сдружение "Аварийно спасяване".

Членовете им имат редица награди и признания като, 1во място в конкурс “ Доброволец на годината” ,2ро място в “ Личност на 2020”, 2ро място “Доброволец на годината” 2017, OFFRoad- Bulgaria с награда “ Достойните Българи”,грамота за “Пожарникар на годината” 2012.

https://www.facebook.com/erplovdiv

Детски кътове в държавните болници в България

2 детски къта Мебели и играчкиИзпълнява се

от 1000 до 1300 лв за два детски къта

  Изградени детски кътове в градовете:

 • Благоевград
 • Самоков
 • Дупница
 • Ихтиман
 • Велико Търново
 • Пазарджик
 • Разград
 • Трявна
 • Ловеч
 • Пловдив

Предстои изграждането на детски кътове в градовете:

 • Лом
 • Ямбол
 • Ст. Загора
 • Кърджали

Ангели за България поема дългосрочна инициатива за обзавеждане на детски кътове в Педиатрични отделения в държавните болници на територията на Република България.

Черпейки от международния опит и ползи за психично и физическо здраве на децата, ние бихме искали да спомогнем българските болници и техните малки пациенти да имат един по приятен и безгрижен престой по време на тяхното лечение.

Уверени от ползите от такъв кът, нашите дарители бяха единодушни, Ангели за България да се заеме с тази благородна и дългосрочна инициатива.

Проекта има за цел, закупуване на еднотипни мебели за детски кът и набиране на играчки - дарения, отговарящи на стандартите за деца под 3 год възраст с акцент върху безопасността и здравето на децата.
Основното обзавеждане се състои от: масичка, столчета, килимчета, шкафове с кутии за съхранение на играчки, детска готварска печка и мебели за кукла, писта, палатка,стикери за стени и украса. За играчки Ангели за България ще разчита на свои дарители, като кампания за тяхното събиране ще се провежда всеки месец. Всичко събрано за всяка болница ще бъде транспортирано до България от нашия партньор Доставки от Англия.

За обогатяване на детския кът ще разчитаме също и на дарения на детски книжки от български издателства.
Имаме за цел да изграждаме два детски къта месечно и това ще струва от 1000  до 1300 лв на месец за двете в зависимост какви дарени играчки ще получим.
Започваме месец ноември, като първите болници изявили желание са МБАЛ - Благоевград и МБАЛ - Самоков.

Координатор на проекта и наш доброволец е Анелия Траянова, която отговаря за комуникацията с болничните заведения.

Присъедини се и ти!

Промяната започва от нас!

Инициативата за построяване на детски кътове в държавните болници в България е на Ангели за България и тя ще я изпълни самостоятелно, стремейки се да направи всичко възможно да я изпълни по- най добрия възможен начин.
Ние първо искаме съгласието и съдействивто на болниците в България. След като го получим, подписваме договор за дарение, поръчваме мебелите и събираме играчки дарения.
Благодарение на превозвача Доставки от Англия, нашите дарения стигат до вратите на болниците абсолютно безплатно.
Персонала и отговорните за това лица инсталират мебелите и подреждат детския кът така,че да е готов за игри и забавления.
Всички ние смятаме,че детските кътове в болниците спомагат малчуганите да преживеят престоя и лечението си по приятно, полезно и неусетно. Повечето дарители на организацията са виждали лично ползите от детски кътове в болниците извън страната ни. Затова всички ние смятаме,че ползите освен за децата са и за родителите, които споделят, че са изпитали облекчение и разтоварване от стреса, виждайки, че децата им се забавляват по време на лечението си.

Колажи

Болница в Пловдив

Болница в Ловеч

 

Болница в Разград

Болница в Трявна

Болница във Велико Търново

Болница в Пазарджик

Болници в Дупница и Ихтиман

Болници в Самоков и Благоевград

Проекти

Цялостен финансов отчет на изградените детски кътове до сега последвайте линка:  Отчет

Месец Март - УМБАЛ "Св. Георги", гр. Пловдив и  МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Ловеч

Ловеч - Ikea Ловеч - Ikea order Order Confirmed Ebay Ikea_Пловдив_Ловеч

Месец Февруари- МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Разград и ДСБПЛРББ "Царица Йоана", гр. Трявна

Еbay February  Икеа Феруари Разград и Трявна

Месец Януари - МБАЛ "д-р Стефан Черкезов", гр. Велико Търново и МБАЛ Пазрджик

Ebay January    Икеа Януари - Пазарджик   Икеа Януари - В.Търново

Месец Декември- МБАЛ "Св Иван Рилски" 2003, гр. Дупница и МБАЛ Ихтиман

Мебелите са дарени от Икеа България. Ангели за България изпратиха играчки и закупиха няколко артикула от Ebay

Ebay December   Кашони Декември

Месец Ноевмври - МБАЛ Благоевград и МБАЛ Самоков

Икеа Ноември Благоевград и Самоков Ebay November