Текущи каузи

Да се роди още едно българче

Семейство Инвитро с донорски материал

5500 лв

31.09.2024г.

В България има над 200,000 двойки, които се сблъскват с репродуктивни проблеми. Това е значителен и нарастващ проблем, който засяга не само засегнатите семейства, но и обществото като цяло. Липсата на финансова възможност за лечение, дългите листи на чакащи и емоционалното напрежение, свързано с тази борба, правят задачата на тези двойки още по-трудна.

С цел да подпомогнем тези семейства, решихме да обединим усилията си с организацията Фондация "Майки за донорството - Англия". Тази фондация има дългогодишен опит в подпомагането на двойки с репродуктивни проблеми, като им предоставя финансова и емоционална подкрепа. Заедно ще дарим средства, които ще бъдат използвани за покриване на процедурите и лечението на едно семейство в България, което се нуждае от донорски материал, за да осъществи мечтата си за дете.

Нашата цел е не само да помогнем на едно семейство да сбъдне мечтата си за родителство, но и да привлечем вниманието към този сериозен проблем в България. Чрез нашата подкрепа и вашата ангажираност, можем да направим разликата за семейства, които се борят с репродуктивните предизвикателства.

Ние вярваме, че всички Ангели за България ще се почувстват горди, че сме помогнали за раждането на още едно българче. Всяка помощ, всяко дарение и всяка проява на съпричастност са от огромно значение за тези семейства. Заедно можем да им дадем надежда и да им покажем, че не са сами в тази трудна борба.

Вашата подкрепа е от решаващо значение за успеха на тази кауза. Нека заедно да направим така, че още едно семейство да почувства радостта и любовта от раждането на дете. Вашата щедрост и съпричастност могат да променят живота на тези хора и да им дадат шанс за щастливо бъдеще. Благодарим ви, че сте част от нашата мисия и че ни помагате да направим света по-добър за всички.

Подкрепа на два центъра за работа с деца със специални потребности

Ремонт Деца със специални потребности

10 000 лв

31.08.2024г.

Скъпи приятели,
Днес ви пишем със сломено сърце и неотложна молба. Броят на децата с аутизъм в България нараства неимоверно и съществуващите центрове за работа с тях са изправени пред колапс. Те отчаяно се нуждаят от помощ, за да могат да продължат своята работа и да осигурят адекватна помощ на тези деца и техните семейства.
Центровете в България, които предоставят жизненоважна подкрепа на деца с аутизъм, са управлявани основно от НПО организации. За съжаление, броят на децата с аутизъм се увеличава всеки ден и НПО организациите са принудени да връщат деца и семейства, отказвайки им подкрепа поради липса на места. По последни данни, всяко едно на 50 деца страда от аутизъм, а в нашата страна липсва разбиране, специалисти и желание за подкрепа на тези деца и техните семейства.
Защо трябва да действаме сега? Липса на подходящи сгради: Общините предоставят стари, изоставени и порутени сгради, които изискват основен ремонт – нови покриви, инсталации, санитарни помещения, асансьори за инвалиди, рампи и други. Огромни средства, които НПО-та трябва да покрият незнайно откъде. Бюрократични пречки: Кандидатстването за проекти често се оказва неуспешно поради корупция и липса на подкрепа. Така организациите са принудени да се самофинансират, докато стотици деца и младежи с аутизъм остават без помощ. Спиране на работата: Представете си дете, което посещава години наред център, получавайки професионална подкрепа от психолози, терапевти, логопеди, за да се адаптира и интегрира. В един момент центърът трябва да се премести в по-голяма сграда, но няма средства за ремонт. Заниманията с детето спират за неопределено време и целият напредък се руши. Как можем да помогнем? Ангели за България знае за много такива центрове, но сега спешно търсим помощ за два от тях - Вила Аутистика и Подкрепа за реализация. И двете организации имат нужда от общо над 300,000 лева. Средствата им се отказват отвсякъде, но се очаква те да се погрижат за тези деца.
Вашата помощ е нужна сега! Молим ви, спешно имаме нужда от вашата подкрепа. Споделете този апел, разкажете на приятели и познати, и дарете колкото можете. Средствата са нужни за "вчера". Нека се обединим и помогнем на тези центрове да продължат да съществуват и да дават надежда за бъдещето на нашите деца.
Дарете сега, споделете този апел и бъдете част от промяната!
Благодарим ви от сърце за вашата подкрепа. Заедно можем да направим разликата и да осигурим по-добро бъдеще за децата с аутизъм в България.

Медицинско специализирано обзавеждане и помощни средства за болници и старчески домове

Дарения от Германия  

6000 лв

Безсрочна

 

През септември 2023 пред Ангели за България се отвори невероятна възможност- да транспортира и дарява медицински легла, апаратура, помощни средства и други дарения от Германия в български държавни болници, спешни отделения и старчески домове.

От тогава до сега транспортирахме и дарихме дарения на стойност над 560 000 лв и няма да спрем да го правим, дотогава, докато имаме възможност за това.

Всички ние знаем какво е състоянието на болниците, спешните отделения и старческите домове в България и тези дарения са от изключителна полза и важност за страната и народа ни.

И макар стойността на дарението да надхвърля стократно инвестицията ни, ние изпитваме трудност да осигуряваме средставата за тази кампания.

Всеки един изпратен тир с дарения ни струва малко над 3000 евро и нуждата от подкрепа по каузата е постоянна.

Ти, който четеш тези редове, пожелаваме ти никога да не се налага да използваш даренията, които предоставяме, но те молим за финансова подкрепа за да можем да продължим да изпълняваме тази кампания.

Даренията получаваме от благотворителна организация ASB Германия, а наш партньор на терен в България е Национална асоциация на доброволците в република България.

Стани част от тази инициатива, твоят принос е важен и определящ за бъдещето.

 

Обучения по жестов език за учители

Обучения и семинари Жестов език

20 000 лв

31.06.2025г.

Проблемът:

В България има приблизително 5000 деца и младежи със слухова загуба, а училищата за глухи са само три с капацитет не повече от 900 ученика. Приобщаващото образование вече 20 години довежда до това едва 20% от глухите деца да бъдат в училища за глухи. Но проблемите не свършват с липсата на места, а продължават с това,че в българските специални училища дори няма предмет по жестов език, който е естествен и основен начин на общуване на глухите хора. А как тогава глухите учат жестов език ли? – Сами и помежду си! cry

Добрата новина е, че преди година бяха направени поправки в Закона за българския жестов език и основното предизвикателство е да се промени старият метод на обучение с нов билингвистичен подход, защото глухите ученици изостават не защото не чуват, а поради невладеенето на българския жестов език с неговите уникални граматични правила от преподавателите им.

В училищата никога не е имало преподаватели по български жестов език, но според новия Закон за българския жестов език, предметът трябва да се въведе от 2026 г.

В момента се използват остарели методи, където децата учат заучени фрази,  и не развиват достатъчни езикови умения. Нуждата от жестов език остава непокрита, което води до ограничен речник и недостатъчна мотивация за учене. Също така, четенето по устни е неефективно за повечето глухи деца, което води до маргинализация.

Освен това, дори да се научат да говорят, говорът сам по себе си не създава диалог, защото четенето по устни не е естествено за повечето глухи деца. От една страна, е изтощително да четеш по устни, а от друга – по-малък е процентът на глухите, които могат да разберат напълно смисъла на казаното по този начин.

Така остарелият метод за единствено изграждане на говор при глухи деца води до объркване и изолация на децата.

Глухите деца и младежи се нуждаят от билингвална среда, където да развиват естествено своите езикови и комуникативни умения на жестов език и писмен словесен език, допълнени с услуги за слухово-речева рехабилитация. При успешно слухопротезиране могат да се изградят отлични говорни умения, макар че това се случва в по-малък процент от случаите – не повече от 10-15%.

Причината е, че естественият им език е жестовият и трябва да бъдат билингви, владеейки отлично жестов език от една страна и писмената форма на словесния език, и по възможност и говоримата форма на езика. И къде по-добре да научат това, ако не в семейството и училище.

Решението:

Ангели за България и фондация “Заслушай се”, част от Deaf.bg, ще организират обучение на 10 чуващи преподаватели от училищата за глухи деца. Обучението ще включва семинари и седмични занятия, водени от 5 глухи преподаватели по български жестов език. Семинарите (6 на брой годишно) ще се провеждат в неформална среда и ще обединяват глухи и чуващи преподаватели, като целят намирането на общи решения. Седмичните занятия ще развиват уменията по български жестов език на чуващите преподаватели. Планира се всеки участник да допринася към промяната на училищната езикова среда с помощта на глухите преподаватели. Финансирането на седмичните занятия ще е с публични и други средства, а разходите за семинарите – от Ангели за България.

Всички ние осъзнаваме важността и неотложността на тази кауза и призоваваме всеки да я подкрепи.

Защото промените вече са закъснели, но направени сега, ще дадат шанс за пълноценен живот на глухите и слабочуващи деца.

Необходимата сума е 20 000 лв.

Подкрепете ни!

 

Медицински прегледи и социална подкрепа в малките населени места около Видин

5300 лв

Постоянна

Представете си отдалечени малки населени места в България, където животът е свързан със забрава и отчаяние. Там, хората се сблъскват с огромен проблем - липсата на медицински грижи. Но ние сме и можем да продължим да бъдем промяната, която те търсят!

Вече две години всеки месец нашите екипи от лекари и социални работници са по селата за да спасяват животи и бъдат подкрепа.

Нека създадем общност на надежда и подкрепа! Нека обявим каузата за медицинската помощ в отдалечените места!

Със събиране на средства и ангажираност, ще наемем медицински лица, които да осигурят медицински прегледи, лечение и спасяване на животи.

Споделете тази важна мисия с нас! С вашата подкрепа, можем да променим бъдещето на много хора, които са изоставени от системата. Вярваме в силата на една общност, която се грижи и помага на най-уязвимите.

Всеки дар и помощ ще имат огромно значение. Със събраните средства, ще превърнем липсата на медицински грижи във възможност за спасяване на животи. Вярвайте, че вашата подкрепа може да бъде светлината в тъмнина за тези общности.

Присъединете се към нас в нашата кауза! Заедно можем да направим промяна и да осигурим медицинска помощ там, където е най-необходима. Нека дадем надежда и изцеление на тези, които се нуждаят от нашата подкрепа.

Дарете сега и помогнете да променим животите на много хора. Вашата подкрепа е ключът към постигането на промяна и възстановяване на надежда в отдалечените малки населени места в България.

Фондация "Подкрепа за Реализация" - Видин

Изтегли първото по рода си приложение. Стани част от мрежата на българите по света.

Нашата мисия

“Ангели за България” цели да открие онези  българи, живеещи в чужбина, които искат да помагат на нуждаещи се сънародници в България. По света живеят над 2 млн. българи и ние вярваме, че мнозина от тях искат България да просперира. За съжаление просперитет не е думата, която описва състоянието на народа ни. Затова ние от “Ангели за България” вярваме, че можем с общи усилия да помогнем на народа си. Вярваме, че всеки от нас може да отдели символична сума от 10- 20-50 евро на месец, която сума не би се отразила негативно на качеството му на живот, но заедно всеки месец, ще правим чудеса за народа си. Улеснихме методите за дарения, ежемесечно представяме финансови отчети и за всяко решение се допитваме до дарителите. Всичко това защото вярваме, че заедно сме сила и защото промяната започва от нас!

 

Присъединете се към нашата Facebook група ТУК за да станете част от нашата общност и да следите работата ни в реално време. Да взимате решения по важни въпроси и да споделяме заедно успехите.

 

Какво постигнахме ?

680 000 лв.

Събрани дарения в лева

20 098

Домакинства, на които помогнахме