Промяната започва от нас! 

Текущи каузи

Национална асоциация на доброволците в РБ – област Пазарджик

90 домакинства Храни Предстои

5400 лв

30.06.2021г.

През месец юни 2021 г “Ангели за България” и Национална асоциация на доброволците в Република България ще подкрепят 90 самотни възрастни и семесйтва в нужда в Панагюрище, Стрелча и Лесичово с пакети храни от първа необходимост. НАДРП ще работи с местна инициативна група за реализиране на каузата.

Всеки хранителен пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на каузата е 5400 лв.  плюс допълнителни разходи.

Срок на изпълнение: 30/06/2021г. 

Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”

Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на доброволците в Република България” (НАДРБ) е учредено на 29.08.2014 г. в гр. София. НАДРБ е сдружение на хора, които споделят общи ценности и призвание – да помагат при овладяването на извънредни ситуации. 

Мисия: НАДРБ подпомага процеса по създаване, поддържане и развитие на активна и ефективна мрежа от доброволци, която да бъде в помощ на професионалните служби в превенцията на риска, овладяването на бедствия и отстраняването на последствията от тях.

Цели: 

  • Превенция на риска и ефективна защита на населението;
  • Създаване и укрепване на активна мрежа от доброволци;
  • Подобряване на взаимодействието между институциите, неправителствения сектор, бизнеса и гражданите при бедствия и други извънредни ситуации;
  • Подобряване на нормативната уредба и условията за работа на доброволците и доброволните формирования.

https://www.facebook.com/navrb

Оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция

Рехабилитационен център Оборудване Предстои

1500 лв

30.06.2021г.

През месец юни Ангели за България ще работи с Фондация Подкрепа за реализация. Каузата е в подкрепа на открития през месец май Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания към фондацията. Ангели за България ще закупи арт материали и сух басейн за рехабилитация. Басейна е основно съоражение за психомоторика и рехабилитация за деца с различни увреждания.

Обучение на специалисти по жестов език

10 глухи хора  Обучение Предтои

1600 лв. на месец

"Ангели за България" поема втора дългосрочна инициатива за обучение на 10 глухи хора в партньорство с фондация "Заслушай се".

Тази кауза ще засегне глухата общност в България, която се състои от около 20,000 глухи лица, за които българският жестов език е основен за общуване. Тази година България се прие закон, който казва, че българският жестов език е самостоятелен официален език. Това е голям пробив за глухата общност като глухите лидери дълго време са се борили затова, защото това тепърва ще отваря много врати за глухите. Така например, ако един глух човек трябва да свърши нещо в някоя институция, той попада в ситуация, в която институциите не са достъпни чрез превод от и на български жестов език. Законът ще го промени.

Фондация "Заслушай се" в партньорство с фондация “Взаимно” и МОГА - Младежка организация на глухите активисти сътрудничи на Софийския университет от октомври тази година да започне магистърска програма по български жестов език, в която глухи и преподаватели от университета ще преподават на студенти жестов език и по този начин ще започнат да се подготвят педагози и преводачи.

За да се случи това трябва 10 глухи хора да минат съвременно онлайн обучение със международни специалисти, така че да се обучават да преподават на чуващи и да надградят знанията си.

Тези обучения ще се провеждат 6 месеца като ще обучат 10 глухи хора и ще струват 4650 евро или около 9000 лв.

Това, с което ние можем да помогнем на тази общност и да участваме в полагането на основите за по добър живот на тези хора и отварянето на нови работни места е да заплатим тези обучения. Това ще ни струва по 1600 лв на месец за 6 месеца.

 

Мисия и цели на фондация „Заслушай се“

Мисията на Фондацията се разгръща в четири основни направления, както следва:

Цел № 1: Обединяване и овластяване на българската глуха общност с общи принципи и ценности за равнопоставеност и пълноценно включване на глухите хора

Цел № 2: Подобряване на образователната система за бебета, деца и възрастни от глухата общност чрез включване на билингвистичен модел на обучение и образование чрез български жестов език (БЖЕ) и български словесен език.

Цел № 3: Осигуряване на възможности за изграждане на умения и знания за глухите хора в България

Цел № 4: Осигуряване на пълноценен достъп за глухите хора в българското общество

https://deafnow-bg.org/

International Trainer_s Fee/_April 21INV-000186

Page 1 of 2

Нашата мисия

“Ангели за България” има амбицията да обедини българи, живеещи в чужбина, които искат да помагат на нуждаещи се сънародници в България. По света живеят над 2 млн. българи и ние вярваме, че всички искат България да просперира. За съжаление просперитет не е думата, която описва състоянието на народа ни. Затова ние от “Ангели за България” вярваме, че можем с общи усилия да помогнем на народа си. Вярваме, че всеки от нас може да отдели символична сума от 2 -5 -10 евро на месец, която не би се отразила на качеството му на живот, но обединени хиляди българи, всеки месец, ще правим чудеса за народа си. Улеснихме методите за дарения, ежемесечно представяме финансови отчети и за всяко решение се допитваме до дарителите. Всичко това защото вярваме, че заедно сме сила и защото промяната започва от нас!

Какво постигнахме ?

86 845

Събрани дарения в лева

1580

Домакинства, на които помогнахме

500

Дарители