Благотворителната организация

на българите в чужбина

Текущи каузи

Уреди за рехабилитация за възрастни хора с увреждания в град Симитли

Рехабилитационен центърУреди и приспособления
Предстои

2600 лв

28.02.2022г.

За тази кауза Ангели за България ще закупи уреди за рехабилитиация за дневен център за възрастни с увреждания в град Симитли. 

Ангели за България ще закупи уреди и приспособления, които ще подмогнат в работата им с децата с увреждания. Уредите ще са на стойност 2500 лв. 

Оборудването включва: бягаща пътека, велоергометър и уред за упражнения на раменна става.

Общата стойност на каузата е 2500 лв

Срок на изпълнение: 28/02/2022г

300 пакета с хранителни продукти за хора от Добрич, Видин и Казанлък

300 домакинства ХраниПредстои

18 300 лв

28.01.2022г.

През Ноември и Декември 2021 г "Ангели за България" ще дари 300 пакета с храни от първа необходимост в три населени места: Добрич - 50 пакета, Видин - 200 пакета и Казанлък - 50 пакета.

За тази акция ще работим съвместно с 3 организации на терен. Фондация Подкрепа за реализация - Видин, Организация Св. Николай Чудотворец в Добрич и Бъдеще за децата в Казанлък.

Всички фондации домакинства в нужда в техния район с пакети с храни от първа необходимост.

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на каузата е 18 300 лв плюс разходи.

Срок на изпълнение: 28/02/2022г

Фондация "Подкрепа за реализация"

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

https://fprvidin.org/

Фондация "Св. Николай Чудотворец"

Фондация „Св. Николай Чудотворец“ е създадена на 19 септември 1997 година от група съмишленици.

Мисия
Фондацията е родителска организация, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.
Визия

Фондацията е родителска организации, която успешно защитава правата на лицата с интелектуални затруднения и способства за създаване на условия за достоен и независим живот в общността.

Цели
 • Защита на правата на лицата с интелектуални затруднения.
 • Отстояване на правото за достоен и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.
 • Подобряване на условията за включване и пълноценно участие във всички области на социалния живот на лицата с интелектуални затруднения.
 • Изграждане и развитие на социалните услуги в общността за лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.
 • Подкрепа за пълноценно участие на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства при изготвянето, наблюдението и контрола върху провежданите национални, регионални и местни политики с отношение към хората с увреждания.
 • Повишаване информираността на лицата с интелектуални затруднения за техните права и способността им сами да отстояват правата си.
 • Формиране на позитивни обществени нагласи

https://stnikolayfoundation.wordpress.com/

Сдружение „Бъдеще за децата”

Сдружение „Бъдеще за децата” е основано през 2003г. От своето създаване организацията работи в подкрепа на децата и младежите с увреждания. Дейностите и проектите на сдружението включват и деца от различни уязвими групи и техните семейства.

Мисия – Мисията на Сдружение „Бъдеще за децата“ е да подкрепя деца в риск и техните семейства като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие възможностите, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

От 2010 година Сдружението е член на „Национална мрежа на децата“, a от 2013 година е и член на Управителния съвет на мрежата. От 2014 година Сдружение „Бъдеще за децата” е член на Национален алианс за работа с доброволци.

https://www.facebook.com/speckids.org

 

 

Лекарски прегледи за хора от селата на 5 Общини

Хора от 5 Общини Медицински прегледи Предстои

12 000 лв

28.02.2022г.

За тази кауза "Ангели за България" ще наеме 7 медицински лица, които да прегледат хората от 5 общини - Пловдив, Радомир, Тервел, Видин и Благоевград - около 3200 души

Ще бъдат закупени тестове за кръвна захар, шпатолки за преглед на гърло и дезинфектанти. На хората ще се премери кръвно и ще се преслушат, както и разбира се ще им се дадат съвети за текущи здравни проблеми. Също така ще бъде закупено и ЕКГ за лекарите, които ще преглеждат в селата около Пловдив.

Тази акция ще бъде изпълнена със съдействието и надзора на Фондация Подкрепа за Реализация във Видин, Аварийно спасяване Плводив в Пловдив, Национална Асоциаця на Доброволците в Република България в Радомир и Благоевград и Организация Св Николай Чудотворец в Тервел.

Работата на медицинските лица, осигуровки и консумативи са на обща стойност 12 000 лв.

Срок на изпълнение: 28/02/2022г

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

https://fprvidin.org/

Сдружение “Аварийно Спасяване Пловдив”

Сдружение “Аварийно Спасяване Пловдив” се занимава със спасителна и обучителна дейност в полза на обществото.

До Август 2020 то е част от доброволческа формация Пловдив 112, след това се отделят и основават сдружение “Аварийно спасяване”.

Членовете им имат редица награди и признания като, 1во място в конкурс “ Доброволец на годината” ,2ро място в “ Личност на 2020”, 2ро място “Доброволец на годината” 2017, OFFRoad- Bulgaria с награда “ Достойните Българи”,грамота за “Пожарникар на годината” 2012.

https://www.facebook.com/erplovdiv

Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”

Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на доброволците в Република България” (НАДРБ) е учредено на 29.08.2014 г. в гр. София. НАДРБ е сдружение на хора, които споделят общи ценности и призвание – да помагат при овладяването на извънредни ситуации. 

Мисия: НАДРБ подпомага процеса по създаване, поддържане и развитие на активна и ефективна мрежа от доброволци, която да бъде в помощ на професионалните служби в превенцията на риска, овладяването на бедствия и отстраняването на последствията от тях.

Цели: 

 • Превенция на риска и ефективна защита на населението;
 • Създаване и укрепване на активна мрежа от доброволци;
 • Подобряване на взаимодействието между институциите, неправителствения сектор, бизнеса и гражданите при бедствия и други извънредни ситуации;
 • Подобряване на нормативната уредба и условията за работа на доброволците и доброволните формирования.

https://www.facebook.com/navrb

 

Фондация “Св. Николай Чудотворец”

Фондация „Св. Николай Чудотворец“ е създадена на 19 септември 1997 година от група съмишленици.

Мисия
Фондацията е родителска организация, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.
Визия

Фондацията е родителска организации, която успешно защитава правата на лицата с интелектуални затруднения и способства за създаване на условия за достоен и независим живот в общността.

Цели
 • Защита на правата на лицата с интелектуални затруднения.
 • Отстояване на правото за достоен и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.
 • Подобряване на условията за включване и пълноценно участие във всички области на социалния живот на лицата с интелектуални затруднения.
 • Изграждане и развитие на социалните услуги в общността за лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.
 • Подкрепа за пълноценно участие на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства при изготвянето, наблюдението и контрола върху провежданите национални, регионални и местни политики с отношение към хората с увреждания.
 • Повишаване информираността на лицата с интелектуални затруднения за техните права и способността им сами да отстояват правата си.
 • Формиране на позитивни обществени нагласи

https://stnikolayfoundation.wordpress.com/

Page 1 of 2

Нашата мисия

“Ангели за България” има амбицията да обедини българи, живеещи в чужбина, които искат да помагат на нуждаещи се сънародници в България. По света живеят над 2 млн. българи и ние вярваме, че всички искат България да просперира. За съжаление просперитет не е думата, която описва състоянието на народа ни. Затова ние от “Ангели за България” вярваме, че можем с общи усилия да помогнем на народа си. Вярваме, че всеки от нас може да отдели символична сума от 2 -5 -10 евро на месец, която не би се отразила на качеството му на живот, но обединени хиляди българи, всеки месец, ще правим чудеса за народа си. Улеснихме методите за дарения, ежемесечно представяме финансови отчети и за всяко решение се допитваме до дарителите. Всичко това защото вярваме, че заедно сме сила и защото промяната започва от нас!

Какво постигнахме ?

142 529

Събрани дарения в лева

2825

Домакинства, на които помогнахме

700

Дарители

BulgarianEnglish