Отминали каузи

Да бъдем добри

Постери и Стикери Предстои

2000 лв

31.08.2022

В голямо гласуване за каузите преди година, дарителите на Ангели за България решиха да направим инициатива, която да има за цел да провокира добровлчеството в България.

Всички ние живеещи извън България и черпейки опит от страните, в които живеем, виждаме колко е развито то на запад. По време на пандемията видяхме как хората са обединени и си помагат тук в Англия.

 

В България положението е доста различно за съжаление. Мисленето ни е – аз да съм добре, не е моя работа, на мен кой помага и не ми пука. Вероятно това е и причината да сме в това положение, просто, защото не сме сплотено и помагащо си общество!

Ако само това се промени, моментално ще започнем да се изкачваме от дъното на всички класации по бедност, нещастие и удовлетвореност от живота.

 

Доброволчество и това да си в помощ на другия се учи и възпитава. В нашето образование то не просто не е заложено, ами имаме твърде погрешни схващания от рода на – доброто се прави тихо и не се парадира или държавата е длъжна да …..

Бихме казали доста остаряло схващане за нашата действителност, когато сме заляти и подгизнали от лоши новини и ситуации. За доброто не само трябва да се говори! То трябва да се вижда от всеки ъгъл и да ни боде очите, ако искаме да преобладава.

 

Затова, ние от Ангели за България, обмисляме дългосрочни инициативи в посока образоване и показване на доброто, за да можем да научим, да сменим фокуса, да накараме хората да започнат да си помагат един на друг. Никоя организация или дори държавате не може да помогне на един народ, ако той не помогне сам на себе си!

Затова започваме  кампания, която лежи на редица проучвания, които доказват, че надписи и табели, които дават опътвания и насоки правят реални промени в живота ни. Като например – “Уважавай личното пространство на хората около теб и бъди мил и любезен” или “Може никога да не разберете как дори един малък мил жест, който сте направили, може да окаже огромно влияние върху живота на някого. Направи добро за някой още днес”.

 

През месеците Юли и Август ще бъдат поставени такива стикери и постери в автобусите на градския транспорт в Добрич и Силистра, а също и на спирки, учреждения и училища в Силистра.

Това ще ни струва 2000 лв и се надяваме да провокираме в хората доборото, за да ни има и да станем истинско сплотено общество.

Ангели за България са готови да предоставят всички файлове за печат на училища ,оганизации и общини, които желаят да си изпечатат постерите и да ги поставят на подходящи за целта места, като единственото условие за предоставянето им е да ни се предоставят снимки на залепените след това стикери/постери и текста "Да бъдем добри" инициатива на Ангели за България да бъде запазено. 

Ако желаете файловете за да изпечатате постери и да ги поставите, моля пишете ни на angelsforbulgaria@gmail.com

 

Кампания на Ангели за България

Разсади на зеленчуци и цветя за хората от селата около Добрич

100 домакинства Разсади Предстои

1000 лв

31.08.2022г.

Какво предимство имат хората живеещи на село, особено в дните на нарастваща криза?

Този месец прекарахме два последователни и вълнуващи  дни в красивите добруджански села Бенковски и Фелдфебел Денково. Кметовете г-н Осман и г-н Али ни съдействаха с изключително отворени сърца да раздадем една кола пълна с разсади на зеленчуци и цветя, разбира се всичко бе обезпечено от нас ‘‘Ангели за България‘‘ и от вас ‘‘Дарителите‘‘. Продължаваме това дело заедно с учреждение ‘‘Чудната градина‘‘, а какво представлява тя?

 

‘‘Чудната градина‘‘ е огромна селскостопанска градина и оранжерия, в която на труд и благоденствие се учат деца и младежи с интелектуални увреждания, което е дейност на фондация ‘‘Чудотворец‘‘, която бе наш съмишленик в проведените прегледи в гр. Тервел през март и април.

Ще изкупим останалите разсади от ‘‘Чудната градина‘‘, около 600бр. домати, още толкова люти чушки, тиквички и краставици, които ще дарим на възрастните хора в селата около Добрич. Защото където има насадени градини има и пълни мазета, а където има пълни мазета, няма глад и мъка!

 

Ще изкупим и цветята, родени от ръцете на младежите и ще ги дарим на домове за възрастни хора и детски градини, за да няма сивота, а много цвят и радост.

 

Тази кауза ще ни помогне да облагодетелстваме труда на младежите от ‘‘Чудната градина‘‘ и да зарадваме и помогнем на много хора. Всичко това ще бъде извършено този месец, защото юли и август не се сее и ще ни струва само 1 000лв.

 

Фондация Св. Николай Чудотворец

От създаването си до сега Фондацията е работила над повече от 30 проекта, с които е финансирала застъпнически дейности, обучения за специалисти в социалната сфера, родители на деца с увреждания, самозастъпнически групи.
От 2004г. Фондацията става член на БАЛИЗ- Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, национално представена организация, като Мария Методиева е член на Управителния и съвет 11 години.
Фондацията разработва първия в България пилотен модел за заместваща грижа, като представя резултатите в Агенцията за социално подпомагане.
Фондацията създава самозастъпническа група, която е ярка част от Националната платформа на самозастъпниците в България.
Фондацията сваля първите запрещения в България, което е прецедент в съдебната система на България и в цяла Източна Европа. Заради тези успехи, в края на 2006г. Централата на ООН в Женева реши да ознаменува Международния ден за правата на хората с увреждания 3-ти декември, именно с представители на Фондацията- Милена Стоянова-първото момиче със свалено запрещение и Мария Методиева- председател на Фондацията.

150 пакта с храни за нуждаещи се в Костинброд и Брацигово

150 дoмакинства Храни

11 000 лв

31.08.2022г.

И този месец няма да пропуснем ценната за нас и не само за нас, разбира се, акция с раздаване на пакети с храна!

Ще раздадем 150 пакета с хранителни продукти в Костинброд и Брацигово съвместно с Национална асоциация на Република България. Това ще струва 11 000лв.

Иска ни се да вярваме, че това е нещо, което не трябва да е дело, а ежедневие, което да е достъпно за всички, но за съжаление все още стотици възрастни и болни си лягат гладни. Не звучи просто тъжно, а направо ни разкъсва отвътре и пълни очите със сълзи. Но не може да си представите колко силен дух имат тези хора и колко много учим от тях при всяка среща.

Единствено искаме да знаят, че не са забравени!

Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”

Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на доброволците в Република България” (НАДРБ) е учредено на 29.08.2014 г. в гр. София. НАДРБ е сдружение на хора, които споделят общи ценности и призвание – да помагат при овладяването на извънредни ситуации. 

Мисия: НАДРБ подпомага процеса по създаване, поддържане и развитие на активна и ефективна мрежа от доброволци, която да бъде в помощ на професионалните служби в превенцията на риска, овладяването на бедствия и отстраняването на последствията от тях.

Цели: 

 • Превенция на риска и ефективна защита на населението;
 • Създаване и укрепване на активна мрежа от доброволци;
 • Подобряване на взаимодействието между институциите, неправителствения сектор, бизнеса и гражданите при бедствия и други извънредни ситуации;
 • Подобряване на нормативната уредба и условията за работа на доброволците и доброволните формирования.

https://www.facebook.com/navrb

Подпомагане на кризисен център за пострадали от насилие

Кризистен център Обзавеждане

4700 лв

31.08.2022г.

 

Статистките за домашно насилие и не само (защото насилието съществува в много форми и навсякъде) увеличават процентите си с всеки изминал ден, особено във времената на пандемии и трудности, а животът е изпълнен с всякакви трудности!

 

Този месец ще направим акция с която да помогнем на един кризисен център за пострадали от насилие в гр. Бургас Сдружение „Асоциация Деметра“ , където са настанени деца и възрастни от всякакви възрасти с всякакви потребности и нужди. Имаме огромното желание да подарим лъч надежда на хората, които се боят, че такава няма!

 

В повечето държави такъв вид центрове са добре обособени от държавата си, в  България обаче не е точно така! Ще предоставим на центъра неща, от които разбрахме, че имат крещяща нужда, а именно легла, матраци и два климатика. Това ще ни струва около 4 700 лв., но знаем, че с вашата помощ ще успеем!

 

 


Асоциация „Деметра” е регистрирана в Бургаски Окръжен съд през 1997 година като Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ.

След направените промени адреса на регистрация е гр. Бургас ул. “Шейново” 102А. Асоциацията се управлява от управителен съвет , състоящ се от трима членове, с председател Ана Димитрова Буриева – сьгласно устав от 2010 г.

Асоциацията е регистрирана на 18.11.1997 година, с последващи пререгистрации през 2002, 2007, 2008 и 20010 год.

През годините на своето съществуване асоциацията активно участва в лобирането и приемането на закона за защита от домашно насилие, неговото прилагане, осъществява програми за обучение на специалисти, работещи в това направление / полицаи, прокурори, съдии, социални работници и др./, предоставя комплекс от услуги за пострадали и програма за работа с извършители на насилие.

Организацията активно работи по противодействие на трафика на хора, сексуалната експлоатация и насилие, основано на пол.

Сдружение „Асоциация Деметра” е част от Алианс за защита от насилие, основано на пол.

 • През 2008г. по програма ФАР беше изграден кризисен „Кризисен център за деца и лица, преживели насилие” в гр.Бургас.
 • През 2009г. на базата на сключено тристранно споразумение между Община Бургас, ОДМВР Бургас и Сдружение „Асоциация Деметра” беше изграден и страртира своятга дейност „Център за превенция на насилието и престъпността”.
 • През 2012г. на основание проведена конкурсна процедура беше сключен договор с Община Бургас за управление на социални услуги в общността – държавно делегирана дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция” на лица, пострадали от насилие в Община Бургас. тази дейност се съвместява с дейността на Центъра за превенция на насилието и престъпността в гр.Бургас.
 • През 2014г. след участие в конкурсна процедура и сключен договор с Община Средец организацията пое управлението на държавно делегирана дейност „ Кризисен център за деца, преживели насилие” в гр.Средец.

Прегледи и социална подкрепа в селата около Силистра и Видин

Хора от 2 Общини Медицински прегледи Изпълнена

10 750лв

31.08.2022г.

Всички Ангели, които следят дейността ни са наясно с акцията ни с медицинските прегледи във видинските села. Обещахме ви и повече информация покрай акцията, която се увеличава с бързи темпове.

 

Изключително сме развълнувани да добавим още един екип в силистренските села, съмишлениците ни се множат. Нуждаещите се обаче се множат също, а ние слушаме и се отзоваваме, заедно с вас подаваме ръка най-вече на възрастните и трудно подвижни хора по тези села.

 

Този път, към двата екипа ще се присъедини и социален работник, който ще работи с хората директно на терен и така ще има по-голяма възможност да разрешава реалните проблеми на нуждаещите се.

 

За тази акция сме положили много усилия и твърда основа! До момента това е най-скъпото ни дело и ще ни струва близо 11 000лв за двата екипа.

Но спокойствието, здравословната помощ и изцелението в душите, която видяхме, че носим у тези хора ни дава сила да продължаваме

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

https://fprvidin.org/

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра e регистрирано като организация в обществена полза през 2002 г.  Реализирало е множество проекти, насочени към подкрепа на жени и техните деца. В годината на своето създаване изгради подслон за зежи, пострадали от домашно насилие, който в последствие стана първият Кризисен център (първоначално Център за временно настаняване)  финансиран от държавата през 2006 г.

През 2021 г. организацията работи за защита, възстановяване и реинтеграция на жени, деца и семейства, както следва:

 • Кризисен център за пострадали от домашно насилие и трафик на хора – подкрепа на 37 лица
 • Център за обществена подкрепа (ЦОП) – към организацията работи за ранна превенция на изоставянето, за превенция на насилието над деца, за подкрепа на деца и семейства в риск. Екипът  осъществява на форми  на работа с родители, които възпрепятстват децата си да посещават детска градина и училище и обучава кандидат осиновители.
 • Потребители на Център за консултиране и превенция от домашно насилие (ЦКПДН) – подкрепа на пострадали пълнолетни лица – 18 лица.
 • Преходна къща „РЕЗИЛИАНС”

www.ekaravelova.org

Обучение, стаж и подкрепа за 4 младежа от институциите

Обучения, стаж, подкрепа Изпълнена

10 000 лв

31.08.2022

Ангели за България ще помогне на 4 юноша от Център за настаняване от семеен тим Майка Тереза в Пловдив чрез The Social Teahouse.

 

Младежите ще заминат за Варна и ще прекарат там 22 дни обучавайки се в чайната на сервитьорство, барманство, студена кухня, работа с апарат и други.

Ще минат също обучение по личностно развитие и кариерно ориентиране.

Както знаете тези деца имат много пропуски и обикновен стаж в заведение не би им помогнал. Трябва им по специална подкрепа и стаж в който има човек до тях, който им обяснява всичко от- до, защото подкрепата от персонала на тези домове никога не е бил такава, че да научи децата на жизненоважни за тях навици и порядки.

 

Ние ще поемем по голяма част от разходите 10 000 лв от 12 500 по тази кауза, като на края след като завършат ще им дадем и стипендия от 250 лв на младеж. Децата ще имат и джобни, ще спят на хотел и ще е весело и ползотворно.

 

След завършването ще имат и няколко срещи със социални работници.

Надяваме се с тази кауза да дадем един добър старт на тези младежи и те да поемат живота си в ръце, уверени в себе си и в това, че света не е чак толкова лош, а живота предлага много възможности.

 

Летен лагер за 15 младежа с интелектуални затруднения

15 младежа Летен лагер Изпълнена

3700 лв

31.08.2022г.

Желанието ни да подкрепим усърдието на децата и младежите с интелектуални увреждания от гр. Добрич, не ни остави мира. Решихме да подарим на 15 от тях плюс 2ма отговорника почивка в Кранево за 6 нощувки и пълен пансион. Тези младежи се трудят неуморно в социалното предприятие Чудната градина, където отглеждат разсади от зеленчуци и цветя.  

 

Това ще се помни дълго от децата и ще им донесе много радост.

За съжаление тези деца са пренебрегвани от някои институции и за тях все не се намират спонсори за почивка, обикновено домовете за изоставени деца ги изпреварват. Повярвайте ни тези деца не изпитват по-малко радост, можете да видите реакциите им когато им съобщихме за почивката тук Реакцията на юношите. Усмивките им бяха безценни!

 

С включена храна и транспорт за всички, цялата акция ще ни струва около 3 600 лв.

Проходилка за младеж с ДЦП

Дете с ДЦП Уреди и приспособления
Предстои

2000 лв

30.06.2022г.

Време е за индивидуална кауза!

През следващият месец ‘‘Ангели за България‘‘ ще дари проходилка за младеж с ДЦП в Попово. С помощта на сдружение Сдружение "Закрила, обич и вяра", които ще поръчат и доставят проходилката на семейството. Каузата ще ни струва около 1900 лв.

Както знаете хората с ДЦП или иначе казано Детска церебрална парализа, изискват специални грижи и за съжаление модерната медицина все още не е открила адекватно и 100%-во лечение. Това, което можем да направим ние, е да се опитаме да улесним живота им, да ги караме да се усмихват и просто да ги обичаме, защото обичта е най-безценното лекарство.

Момчето, за съжаление, има множество увреждания. Майката полага всички необходими грижи за него, защото той не може да се обслужва сам. 

Има много болка по света!

70 пакета с хранителни продукти за възрастни хора във Видин

70 домакинства Храни Предстои

3700 лв

30.06.2022г.

И отново ‘‘Ангели за България‘‘ тръгват по пътя на самотните ,болни и социално слаби възрастни хора в област Видинско . Заедно с фондация ‘‘Подкрепа за реализация‘‘ ще дарим 70 пакета с храни на стойност 50 лв.  Общо това ще ни струва около 3607 лв с разходите.

Медицински прегледи във Видинско

Възрастни хора Медицински прегледи Предстои

4200 лв

30.06.2022г.

Стартираме отново акцията ни с прегледите във Видинските села, където нуждата от медицински прегледи е голяма, но за съжаление напълно те напълно липсват. Акцията ще продължи 22 дни през следващите два месеца, отново със съдействието на Фондация "Подкрепа за реализация‘‘. Цялата акция ще ни струва около 4200 лв.

Благодарение на големия успех на медицинските прегледи през изминалите месеци, се проведоха преговори с областната управа и кметовете на Димово, Белограчик и Ружинци, които ще спомогнат за по-добра организация при посещенията на селата. Всички кметове са съгласни прегледите да се случват съобразно нашата инициатива, очакваме отзвук и от други общини.

Изключително сме щастливи от развоя на тази кауза през изминалата година. Освен, че се погрижихме за здравето на много забравени и лишени от медицинска грижа и внимание хора, делото ни получи и изключително обществено внимание. Това накара местната управа да се раздвижи и да намери решение, с което да оставим трайна промяна за в бъдеще. Успяхме да покажем какъв е правилния път и практика и как би могла една малка община да се погрижи за здравето на жителите си. За награда получихме усмихнатите и спокойни лица на жителите, които бяха загубили надежда.

С областна подкрепа и когато хората се обединят, настъпва промяна в хода на бъдещето, дори там, където надеждата спи зимен сън.

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

https://fprvidin.org/

 

Ако желаете да видите разходните документи по тази кауза, моля пишете ни на: angelsforbulgaria@gmail.com

Благодаря

Подкрепи бежанци от Украйна пристигащи в България

Неограничен Хуманитарна помощ Предстои

20 000 лв

31.04.2022

Неочакваното се случи, започна война в сърцето на Европа! Война водена между братя. Целия свят е отправил поглед към Украйна с надежда доборото да победи, но във никоя война няма победител.
Page 1 of 6
BulgarianEnglish