Отминали каузи

Социална подкрепа в Казанлък

Възрастни  Социална покрепа

2 300 лв

31.04.2023г.

След като една година извършвахме медицински прегледи и социална подкрепа в селата около видинско и видяхме ползата от социален работник на терен, решихме, че тази дейност трябва да се развива постоянно. Затова ние намерихме съмишленици в лицето на организация Бъдеще за децата и сформирахме екип от двама социални работници, които да работят на терен за да помагат на хората.

 

Пред нас винаги са стояли въпросите как да решаваме проблемите окончателно, без това да ни струва прекалено скъпо и как да накараме държавата да заработи в полза на народа, за да не разчита той на дарителство и подаяния.
Затова най-добрия начин, който намерихме е първо да се погрижим за здравето на хората подобрявайки жизнения им статус и дори борейки отрицателния прираст (защото вече спасихме доста животи) и едновременно с това да задължим държавата да поеме грижата за онези от тях, които сме отсели като изключени от системата. По този начин се подобрява общото здравословно състояние и бедността на населението в цели населените места, а от това произхождат много други положителни промени като оживление, надежда, съпричастност и въвличане на отговорните органи в решаването на проблемите на хората. Затова ние продължаваме да работим в тази посока, защото след нас оставаме решения.
Социалните работници на терен имат задачата да помогнат на онези нуждаещи се, които имат всички основания да получават помощ от държавата, но които не са могли сами да кандидатстват за нея. Това включва всички видове социална помощ, попълване на документи и прочие, както и помощ в кандидатстването и изваждането на Телк решения, които да решат проблемите на тези хора дългосрочно.
Често ние попадаме на инвалиди, психично болни, неподвижни възрастни, които са оставени на произвола на съдбата и не получават никаква помощ от държавата. Точно те са хората, на които ще помогнем с тази инициатива.

Поради естеството на каузата снимки от изпълнението й не представяме, ще предложим разказ за свършеното на терен.

 

ОТЧЕТ

за месец март 2023 г.

Настоящият отчет описва извършените дейности съгласно договор за целево финансиране от 10.01.2023 г. между Благотворителна организация „Ангели за България“, Великобритания и СНЦ „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък.

През месец февруари 2023г. са разгледани 3 случая на лица, нуждаещи се от подкрепа при подготовка на медицински документи с различни цели:

  1. Найден Петков Найденов 89 г.
  2. Христо Стефанов Иванов 59 г.
  3. Веска Ангелова Заякова 60 г.

Всяко от посочените лица е попълнило заявление, което е входирано в пощата на Сдружението. За лицата се прилагат и медицински документи, когато са налични, с които стартираме работата по конкретния случай.

Кратко описание на случая и извършените дейности както следва:

  1. Н. П. Н. е на 89 години, от много години живее сам на квартира. Има син, с който не поддържа контакт. Сприхав, своенравен. Приятели и други близки няма, може би поради специфичния характер. Пенсията е единствения му доход. От година ползва социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Поради специфичните характерови особености трудно се намират хора, който да си общуват с него, да му помагат в почистването на дома, осигуряването на храна и в поддържане на лична хигиена. Асистентът е ангажиран по два часа на ден, през останалото време е сам. През последните месеци дядо Н. е доста тревожен, понякога изпада във вербална агресия, говори неща, които нямат нищо общо с реалността. Забравя, често прибира важни документи и пари, които след това не може да намери, за което обвинява асистента, че му ги е взел. След поредния случай, асистентът подаде сигнал, че все по-трудно се справя с подкрепата на Н. и е необходима квалифицирана подкрепа и грижа за дядо Н. Екипът проведе среща в дома му, на която се запознахме със състоянието му. Беше решено да се потърси психиатър, за да диагностицира състоянието му. Социалният работник уговори среща със специалиста, придружи Н. по време на прегледа и разговаря с лекаря. Установена е деменция, предписана е терапия и е препоръчано повече социални контакти и ангажираност. С оглед ограниченията на физическото състояние, характеровите особености, диагнозата, както и невъзможността да се справя с ежедневните си нужди е решено да се предложи на  Н. да посещава дневен център за хора с деменция. Посещението в център е мярка за преодоляване на изолацията, в която живее Н. и е възможност с него да работят специалисти - психолог, рехабилитатор, трудотерапевт, както да приема регулярно лекарствата си и да получава редовно храна. Дневният център има собствен транспорт, с който превозва своите потребители от домовете им.

Социалният работник проведе среща с директора на центъра за хора с деменция, запозна се с условията за престой там и документацията, която трябва да се подготви. Проведена е и втора среща, заедно с дядо Н., на която го запознахме с условията в центъра. Помогнахме му за попълването на документите и събирането на необходимата медицинска документация. Първото посещение на дядо Н. беше заедно със социалния работник, за да го подкрепим на новото място и да му подпомогнем за адаптирането му.

Резултатът: Дядо Н.П.Н. вече две седмици, с удоволствие посещава центъра, включен е в живота на общността там и участва в различни инициативи.

 

  1. Х. С. И. е на 59 г. е роден с детска церебрална парализа, тежка форма и в невъзможност да се грижи за себе си. Последните години единствения близък при него е майка му (на 80 години), която се грижи за него. През последния месец, майката получава инсулт и е вкарана по спешност в болница. В този момент, синът й Х. остава без подкрепа от близък, който да поеме грижата за него. Ние научаваме за случая от колегите от Патронажна грижа, те са осигурили подкрепа до намирането на решение. Майката разбира, че след изписването от болница няма да може да се справя с този ангажимент. Заявява, че иска тя и синът й да бъдат настанени в дом за хора с физически увреждания. Проведохме среща с отдел за хора с увреждания, на която да се проучат условията за постъпване в дома и да получим пакета документи. Проведен е разговор с директора на дома, за да проучим свободните места за настаняване. Започнахме паралелно да подготвяме документите на майката и сина. Болницата се ангажира да задържи майката, до намирането на решение и да подготви медицинската документация на майката. За синът се ангажирахме ние да подготвим необходим медицинска документация - преглед от психиатър и медицинско становище от личния лекар. Социалният работник попълни заявленията на майката и сина, уговори посещение на психиатър, който да прегледа Х. в дома му. Придружи лекаря по време на прегледа в дома. На следващия ден, становището беше готово и го приложихме приложихме към пакета документи. По същия начин подходихме и към личния лекар, на когото оставихме подготвените документи за заключение. Проучихме какви медицински изследвания са необходими и коя лаборатория ще дойде до дома на Х. да вземе пробите. За майката, болницата се ангажира да ги направи и настаняването ще е директно от там. Очакваме, че през месец април майката и синът ще бъдат настанени в дома и ще има кой да се грижи за тях.
  2. В.А.З. е жена на 60 г. От скоро се е установила да живее в едно малко населено място в община Павел баня. Няма близки около себе си. Синът и е в чужбина. От дълго време не е работила на трудов договор, няма внесени здравни осигуровки и до момента не е имала личен лекар. Потърси ни, защото има здравословни проблеми и с времето се задълбочават. Все по-често и се налага да търси лекарска помощ, а средствата и не достигат, за да заплаща на редовна цена прегледите. Синът й е изпратил средства, за да си заплати здравните осигуровки, но тя не знае какъв е пътят и признава, че и е трудно да се справи. Потърси ни, за да и помогнем.

Социалният  работник, я придружи до Здравната каса, изчислиха необходимата сума, която трябва да внесе. Заедно със социалния работник я внесоха в Национална агенция по приходите. След внасянето, представихме получения документ за възстановени здравни права в Здравна каса. И вече може да направи своя избор на личен лекар.

Няма последваща работа по случая.

 

 

 

Изготвил: Красимира Димитрова – координатор

Дата: 10.03.2023 г.

Медицински прегледи и социална подкрепа във Видинско

Хора  Медицински прегледи Изпълнена

5300 лв

31.04.2023г.

Kампанията ни за медицински прегледи и социална подкрепа във Видинско  вече се затвърдиха и се превърнаха в постоянни каузи.

 

Екипа във Видинско не е спирал да работи вече повече от година и продължава да съживява района и вдъхва надежда на хората и през тази година.

За тази акция сме положили много усилия и твърда основа! До момента това е най-скъпото ни дело и тези два месеца ще ни струва близо 5300лв за 20 работни дни на терен.

Но спокойствието, здравната помощ и изцелението в душите, която видяхме, че носим у тези хора ни дава сила да продължаваме

Позитивни постери в училища и детски градини в Видин и Лясковец

Постери и Стикери Предстои

2705 лв

31.04.2023

Продължаваме с инициативата ни "Да бъдем добри" този път във 3 училища във Видинско и в различни обекти в Лясковец. Ще поставим позитивни постери в 3 училища във Видинско и постери за училища и детски градини в гр Лясковец. Ще направим постери на 3 големи стени в трите училища с размери 1,60 на 3,20м и ще разпечатим 150 постера предимно формат А1, които ще бъдат разположени на различни места в училищата и обектите в двете населени места. 

В голямо гласуване за каузите преди година, дарителите на Ангели за България решиха да направим инициатива, която да има за цел да провокира добровлчеството в България.

Всички ние живеещи извън България и черпейки опит от страните, в които живеем, виждаме колко е развито то на запад. По време на пандемията видяхме как хората са обединени и си помагат тук в Англия.

 

В България положението е доста различно за съжаление. Мисленето ни е – аз да съм добре, не е моя работа, на мен кой помага и не ми пука. Вероятно това е и причината да сме в това положение, просто, защото не сме сплотено и помагащо си общество!

Ако само това се промени, моментално ще започнем да се изкачваме от дъното на всички класации по бедност, нещастие и удовлетвореност от живота.

 

Доброволчество и това да си в помощ на другия се учи и възпитава. В нашето образование то не просто не е заложено, ами имаме твърде погрешни схващания от рода на – доброто се прави тихо и не се парадира или държавата е длъжна да …..

Бихме казали доста остаряло схващане за нашата действителност, когато сме заляти и подгизнали от лоши новини и ситуации. За доброто не само трябва да се говори! То трябва да се вижда от всеки ъгъл и да ни боде очите, ако искаме да преобладава.

 

Затова, ние от Ангели за България, обмисляме дългосрочни инициативи в посока образоване и показване на доброто, за да можем да научим, да сменим фокуса, да накараме хората да започнат да си помагат един на друг. Никоя организация или дори държавате не може да помогне на един народ, ако той не помогне сам на себе си!

Затова започваме  кампания, която лежи на редица проучвания, които доказват, че надписи и табели, които дават опътвания и насоки правят реални промени в живота ни. Като например – “Уважавай личното пространство на хората около теб и бъди мил и любезен” или “Може никога да не разберете как дори един малък мил жест, който сте направили, може да окаже огромно влияние върху живота на някого. Направи добро за някой още днес”.

 

През месеците Юли и Август ще бъдат поставени такива стикери и постери в автобусите на градския транспорт в Добрич и Силистра, а също и на спирки, учреждения и училища в Силистра.

Това ще ни струва 2000 лв и се надяваме да провокираме в хората доборото, за да ни има и да станем истинско сплотено общество.

Ангели за България са готови да предоставят всички файлове за печат на училища ,оганизации и общини, които желаят да си изпечатат постерите и да ги поставят на подходящи за целта места, като единственото условие за предоставянето им е да ни се предоставят снимки на залепените след това стикери/постери и текста "Да бъдем добри" инициатива на Ангели за България да бъде запазено. 

Ако желаете файловете за да изпечатате постери и да ги поставите, моля пишете ни на angelsforbulgaria@gmail.com

 

Хранителни пакети за хора с физически увреждания в Добрич

40 домакинства Храни

3500 лв

31.04.2023г.

През Март и Април 2023 г "Ангели за България" ще дари 50 пакета с храни от първа необходимост на хора с физически увреждания в област Добрич чрез фондация Св.Николай Чудотворец.

Всеки един пакет ще е на стойност 70 лв.

Обща сума на каузата е 3500 лв.

Срок на изпълнение: 30/04/2023г

 

 

 

Социална подкрепа за възрастни хора в Казанлъшко

Възрастни  Социална покрепа

2 300 лв

28/02/2023г.

След като една година извършвахме медицински прегледи и социална подкрепа в селата около видинско и видяхме ползата от социален работник на терен, решихме, че тази дейност трябва да се развива постоянно. Затова ние намерихме съмишленици в лицето на организация Бъдеще за децата и сформирахме екип от двама социални работници, които да работят на терен за да помагат на хората.

 

Пред нас винаги са стояли въпросите как да решаваме проблемите окончателно, без това да ни струва прекалено скъпо и как да накараме държавата да заработи в полза на народа, за да не разчита той на дарителство и подаяния.
Затова най-добрия начин, който намерихме е първо да се погрижим за здравето на хората подобрявайки жизнения им статус и дори борейки отрицателния прираст (защото вече спасихме доста животи) и едновременно с това да задължим държавата да поеме грижата за онези от тях, които сме отсели като изключени от системата. По този начин се подобрява общото здравословно състояние и бедността на населението в цели населените места, а от това произхождат много други положителни промени като оживление, надежда, съпричастност и въвличане на отговорните органи в решаването на проблемите на хората. Затова ние продължаваме да работим в тази посока, защото след нас оставаме решения.
Социалните работници на терен имат задачата да помогнат на онези нуждаещи се, които имат всички основания да получават помощ от държавата, но които не са могли сами да кандидатстват за нея. Това включва всички видове социална помощ, попълване на документи и прочие, както и помощ в кандидатстването и изваждането на Телк решения, които да решат проблемите на тези хора дългосрочно.
Често ние попадаме на инвалиди, психично болни, неподвижни възрастни, които са оставени на произвола на съдбата и не получават никаква помощ от държавата. Точно те са хората, на които ще помогнем с тази инициатива.

100 хранителни пакета за възрастни хора в две общини

100 домакинства Храни 

6000 лв

28.02.2023г.

През месеците Януари и февруари 2023 г "Ангели за България" ще изпълнят кампания за подпомагане на 100 самотни възрастни и семейства в тежко финансово положение от две общини - Макреш и Сърница

Доказали професионализъм и качество в работата си, фондация Подкрепа за Реализация и Национална асоциация на доброволците в република България за пореден път ще се включат в наша кампания за раздаване на хранителни пакети на нуждаещи се възрастни хора по селата.

 

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв, а ако се съберат повече пари, стойността може да се увеличи.

Обща сума на каузата е 6000 лв

 

Медицински прегледи и социална подкрепа в Видинско и Силистренско

Хора от 2 Общини Медицински прегледи Изпълнена

8000лв

28.02.2023г.

кампанията ни за медицински прегледи и социална подкрепа във Видинско и Силистренско, вече се затвърдиха и се превърнаха в постоянни каузи.

През месец Януари екипа в Силистра няма да може да извърши дейността си, но от Февруари те отново се завръщат по селата и при хората за да са тяхна подкрепа.

Екипа във Видинско не е спирал да работи вече повече от година и продължава да съживява района и вдъхва надежда на хората и през тази година.

За тази акция сме положили много усилия и твърда основа! До момента това е най-скъпото ни дело и тези два месеца ще ни струва близо 8 000лв за двата екипа.

Но спокойствието, здравната помощ и изцелението в душите, която видяхме, че носим у тези хора ни дава сила да продължаваме

Подкрепа за кризисисен център в Силистра

Кризисен център Оборудване Предстои

1000 лв

28.02.2023г.

Знаете ли, че само за първите 5 месеца на 2022г. жертвите на домашно насилие са 1738, или 4 пъти повече отколкото за цялата 2021г. от 439. Шокиращо, нали?! Сред тях преобладават жените – 1194, и децата – 409. Колко ли ще бъдат до края на годината?

Данните са стряскащи, защото за първи път е създадена вътрешна организация към МВР за събиране на статистически данни. Представяте ли си колко случая през 2021г. и годините преди това, са останали недокументирани и следователно непроследени. Колко човешки съдби!

Ние продължаваме да подкрепяме ''Кризисните центрове за временна защита'' с каквото можем. Те са не само малко и недостаъчно на брой за всички търсещи закрила, но и са в крещяща нужда от оборудване, обзавеждане, консумативи и всичко друго необходимо за нормален престой!

След като осигурихме обзавеждане, санитарни материали и храна за 3 кризисни центрове в страната, сега се връщаме отново при два от тях в Силистра и Русе ,за да им помогнем отново да закупят липсващи и много важни за тях уреди.

И на двата центъра ще дарим по 1000 лв, за да купят за центровете си по още един климатик.

Сигурни сме, че с Вашата подкрепа отново ще успеем! Благодарим ви!

Коледна вечеря за 215 възрастни хора

215 човека Коледна вечеря  

2150 лв

 

"Ангелска коледа" е втората коледна акция на Ангели за България, с която ще подкрепим и достигнем до общо 215 души с коледна вечеря. Желанието ни е да озарим празника на онези нуждаещите се, които са сами, притиснати от обстоятелствата и загубили надежда. Да достигнем до възможно най-много възрастни и да озарим празника им с присъствието си на тяхната празнична трапеза.
Ще подготвим видео поздрав от всички нас и ще им го изпратим, така, че та да видят и чуят нашата подкрепа, да видят лицата на надеждата и да забравят поне за малко лошите моменти. Ние всички заедно ,ще се принесем при тях и ще им дадем глътка надежда, усмивка и облекчение ,че не са сами и някой там мисли за тях.
Коледа е свят празник за всички христяни, деня на Рождество Христово. Деня в който се раждат и Вярата, Надеждата и Любовта.
Денят в който ние също ще дадем такава на:

Дом за стари хора в Гара Кочериново - Кюстендил с общо 50 възрастни хора, които ще получат сума в размер на 500 лв, с която ще се закупи и приготви коледна вечеря за всички обитатели на дома.
Дом за стари хора в Нови пазар - Шумен  с общо 65 настанени възрастни хора, които ще поръчат празнична вечера за коледа и нова година на стойност 650 лв за всички обитатели на дома.
Дом за стари хора в с.Фатово, Смолян, с общо 65  настанени възрастни хора, които ще поръчат храна и приготвят празнична вечеря за коледа и нова година на стойност 650 лв за всички обитатели на дома.

Дом за стари хора в с.Карайсен - Павликени с общо 35  настанени възрастни хора, които ще поръчат храна и приготвят празнична вечеря за коледа и нова година на стойност 350 лв за всички обитатели на дома.

Менюто на всички е съобразено с здравословното състояние на настанените и в повечето домове ще е пържола с сос или скара, салата, торта/еклер ,плодове, питка.

Общо коледната кампания ще струва 2150 лв

Хранителни пакети за крайно нуждаещи се възрастни хора в Стрелча

50 дoмакинства Храни

2500 лв

31.12.2022г.

И този месец няма да пропуснем ценната за нас и не само за нас, разбира се, акция с раздаване на пакети с храна!

Ще раздадем 50 пакета с хранителни продукти в Стрелча съвместно с Национална асоциация на Република България и доброволно формирование Белово. Това ще струва 2500лв.

Иска ни се да вярваме, че това е нещо, което не трябва да е дело, а ежедневие, което да е достъпно за всички, но за съжаление все още стотици възрастни и болни си лягат гладни. Не звучи просто тъжно, а направо ни разкъсва отвътре и пълни очите със сълзи. Но не може да си представите колко силен дух имат тези хора и колко много учим от тях при всяка среща.

Единствено искаме да знаят, че не са забравени!

Page 1 of 7
BulgarianEnglish