50 домакинства Храни 

Целева сума

3000 лв

Край на кампанията

28.02.2023г.

През месеците Януари и февруари 2023 г “Ангели за България” ще изпълнят кампания за подпомагане на 50 самотни възрастни и семейства в тежко финансово положение от две общини – Макреш и Сърница

Доказали професионализъм и качество в работата си, фондация Подкрепа за Реализация и Национална асоциация на доброволците в република България за пореден път ще се включат в наша кампания за раздаване на хранителни пакети на нуждаещи се възрастни хора по селата.

 

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв, а ако се съберат повече пари, стойността може да се увеличи.

Обща сума на каузата е 3000 лв