Хора от 2 Общини Медицински прегледи Изпълнена

Целева сума

10 750лв

Край на кампанията

31.08.2022г.

Всички Ангели, които следят дейността ни са наясно с акцията ни с медицинските прегледи във видинските села. Обещахме ви и повече информация покрай акцията, която се увеличава с бързи темпове.

 

Изключително сме развълнувани да добавим още един екип в силистренските села, съмишлениците ни се множат. Нуждаещите се обаче се множат също, а ние слушаме и се отзоваваме, заедно с вас подаваме ръка най-вече на възрастните и трудно подвижни хора по тези села.

 

Този път, към двата екипа ще се присъедини и социален работник, който ще работи с хората директно на терен и така ще има по-голяма възможност да разрешава реалните проблеми на нуждаещите се.

 

За тази акция сме положили много усилия и твърда основа! До момента това е най-скъпото ни дело и ще ни струва близо 11 000лв за двата екипа.

Но спокойствието, здравословната помощ и изцелението в душите, която видяхме, че носим у тези хора ни дава сила да продължаваме

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

https://fprvidin.org/

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра e регистрирано като организация в обществена полза през 2002 г.  Реализирало е множество проекти, насочени към подкрепа на жени и техните деца. В годината на своето създаване изгради подслон за зежи, пострадали от домашно насилие, който в последствие стана първият Кризисен център (първоначално Център за временно настаняване)  финансиран от държавата през 2006 г.

През 2021 г. организацията работи за защита, възстановяване и реинтеграция на жени, деца и семейства, както следва:

  • Кризисен център за пострадали от домашно насилие и трафик на хора – подкрепа на 37 лица
  • Център за обществена подкрепа (ЦОП) – към организацията работи за ранна превенция на изоставянето, за превенция на насилието над деца, за подкрепа на деца и семейства в риск. Екипът  осъществява на форми  на работа с родители, които възпрепятстват децата си да посещават детска градина и училище и обучава кандидат осиновители.
  • Потребители на Център за консултиране и превенция от домашно насилие (ЦКПДН) – подкрепа на пострадали пълнолетни лица – 18 лица.
  • Преходна къща „РЕЗИЛИАНС”

www.ekaravelova.org

BulgarianEnglish