Възрастни хора Медицински прегледи Предстои

Целева сума

4200 лв

Край на кампанията

30.06.2022г.

Стартираме отново акцията ни с прегледите във Видинските села, където нуждата от медицински прегледи е голяма, но за съжаление напълно те напълно липсват. Акцията ще продължи 22 дни през следващите два месеца, отново със съдействието на Фондация “Подкрепа за реализация‘‘. Цялата акция ще ни струва около 4200 лв.

Благодарение на големия успех на медицинските прегледи през изминалите месеци, се проведоха преговори с областната управа и кметовете на Димово, Белограчик и Ружинци, които ще спомогнат за по-добра организация при посещенията на селата. Всички кметове са съгласни прегледите да се случват съобразно нашата инициатива, очакваме отзвук и от други общини.

Изключително сме щастливи от развоя на тази кауза през изминалата година. Освен, че се погрижихме за здравето на много забравени и лишени от медицинска грижа и внимание хора, делото ни получи и изключително обществено внимание. Това накара местната управа да се раздвижи и да намери решение, с което да оставим трайна промяна за в бъдеще. Успяхме да покажем какъв е правилния път и практика и как би могла една малка община да се погрижи за здравето на жителите си. За награда получихме усмихнатите и спокойни лица на жителите, които бяха загубили надежда.

С областна подкрепа и когато хората се обединят, настъпва промяна в хода на бъдещето, дори там, където надеждата спи зимен сън.

Ако желаете да видите разходните документи по тази кауза, моля пишете ни на: angelsforbulgaria@gmail.com

Благодаря