70 домакинства Храни Предстои

Целева сума

3700 лв

Край на кампанията

30.06.2022г.

И отново ‘‘Ангели за България‘‘ тръгват по пътя на самотните ,болни и социално слаби възрастни хора в област Видинско . Заедно с фондация ‘‘Подкрепа за реализация‘‘ ще дарим 70 пакета с храни на стойност 50 лв.  Общо това ще ни струва около 3607 лв с разходите.

Повтаряме тази акция, виждайки прогресиращата инфлация в страната ни в момента, екстремно бързо обезлюдяващите се села и фактът, че се нареждаме измежду странните с най-ниски пенсии в Европа. Такъв вид помощ е животоспасяваща. Повечето от тези хора са на повече от 70 години, останали без семейства, никой, който да им помага, облечени в самота и мизерия. Тук ще кажете “Как не ги е срам младите да ги изоставят!” но историите са много по-цветни и сложни понякога отколкото можем да си представим. Нека добавим също, че много от тях по една или друга причина не са успели да се класират за социална помощ.

Всички тези фактори ни кара да се намесим и да подарим усмивки и спокойствие, които са незаменими.

Можете да видите снимки от срещите ни с хората и техните безценни сълзи от радост като последвате на страницата ни във Facebook.

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

https://fprvidin.org/

 

Ако желаете да видите разходните документи по тази кауза, моля пишете ни на: angelsforbulgaria@gmail.com

BulgarianEnglish