Кризистен център Оборудване, Храни Изпълнена

Целева сума

3500 лв

Край на кампанията

30.04.2022г.

През Март и Април 2022г., Ангели за България за първи път ще подкрепи кризисен център за жени и деца пострадали от домашно насилие Център за консултиране и превенция от домашно насилие (ЦКПДН) към СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра.

Центъра има нужда от печка за готвене на газ и ток, сушилня и климатик, а също от хранителни продукти и санитарно хигиенни материали. В центъра в момента са настанени 7 деца и 3 жени.

Обща сума за тази акция е 3500 лв., от които 2500 лв за уредите и 1000 лв. за храни и санитарни материали.

Срок на изпълнение: 30/04/2022г

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра e регистрирано като организация в обществена полза през 2002 г.  Реализирало е множество проекти, насочени към подкрепа на жени и техните деца. В годината на своето създаване изгради подслон за зежи, пострадали от домашно насилие, който в последствие стана първият Кризисен център (първоначално Център за временно настаняване)  финансиран от държавата през 2006 г.

През 2021 г. организацията работи за защита, възстановяване и реинтеграция на жени, деца и семейства, както следва:

  • Кризисен център за пострадали от домашно насилие и трафик на хора – подкрепа на 37 лица
  • Център за обществена подкрепа (ЦОП) – към организацията работи за ранна превенция на изоставянето, за превенция на насилието над деца, за подкрепа на деца и семейства в риск. Екипът  осъществява на форми  на работа с родители, които възпрепятстват децата си да посещават детска градина и училище и обучава кандидат осиновители.
  • Потребители на Център за консултиране и превенция от домашно насилие (ЦКПДН) – подкрепа на пострадали пълнолетни лица – 18 лица.
  • Преходна къща „РЕЗИЛИАНС”

www.ekaravelova.org