30 възрастни хора Храни Предстои

Целева сума

3600 лв

Край на кампанията

30.04.2022г.

През Март и Април 2022 г “Ангели за България” и Фондация “Подкрепа за реализация“ще подкрепят 30 лежащо болни възрастни хора в гр. Видин и района с топъл обяд.

Топлият обяд на месец на човек ще струва 60 лв.

Обща сума на каузата е 3600 лв, което включва и транспорти разходи

Срок на изпълнение: 30/04/2022г

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

https://fprvidin.org/