250 домакинства ЛекарстваИзпълнена

Целева сума

15 000 лв

Край на кампанията

31.12.2021г.

През Ноември и Декември 2021 г “Ангели за България” ще дари 250 пакета с храни от първа необходимост в четири населени места – Русе, Варна, Видин и Пловдив.

За тази акция ще работим съвместно с 5 организации на терен. Фондация Подкрепа за реализация – Видин , Фондация Еквилибриум- Русе, Фондация Няма невъзможни неща-Варна и в Пловдив- Аварийно спасяване и Пловдив 112.

Всички фондации ще подкрепят по 50 домакинства в нужда в техния район с пакети с храни от първа необходимост.

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на каузата е 15 000 лв плюс разходи.

Срок на изпълнение: 31/12/2021г

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

https://fprvidin.org/

 

Сдружение „Няма невъзможни неща“

Сдружение „Няма невъзможни неща“  e сдружение с нестопанска цел в обществена полза с основна мисия повишаване качеството на живот на младежите с ментални затруднения и увреждания

Целите на организацията са:

 • Предоставяне на социални услуги за подкрепа развитието на младежи и деца с ментални за труднения и увреждания
 • Интеграция чрез развиване на умения за труд и включване в реална работна среда
 • Подкрепа и мотивиране на доброволци-младежи
 • Благотворителни и дарителски инициативи
 • Промяна на нагласите и информираността на обществото във връзка с включване на младежите с ментални затруднения и увреждания в пазара на труда и всички сфери на живота
 • Развитие на млади специалисти, подкрепа на родители
 • Подкрепа развитието на всички младежи – с и без увреждания

Дейности и инициативи:

 • Клуб „Хвърчило“ – подкрепа на младежи и деца с ментални затруднения и/или увреждания да развиват своите практически умения, умения за общуване и умения за труд
 • Социално предприятие, в което работят част от младежите – в 3 направления: 1/мини-печатница  2/градинарство, отглеждане на разсади  3/кетъринг – фреш-сок
 • Мотивиране и включване на доброволци
 • Младежки дейности, младежко пространство „ХамелеON

https://nmd.bg/members/sdruzhenie-vnyama-nevazmozhni-neshtav/

 

Сдружение “Еквилибриум”

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и основната му мисия е: Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

Към момента „Еквилибриум“ управлява 11 услуги в община Русе и община Бяла:

Център за обществена подкрепа, работи с над 105 деца в риск и техните семейства всеки месец, Център за работа с деца на улицата, работи с над 15 деца ежедневно и Център за настаняване от семеен тип за 12 деца и младежи с увреждане.

Звено майка и бебе, което работи с майки, които нямат подкрепяща семейна среда и с техните деца, Дневен център за деца с увреждане, който работи с деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания и нужда от постоянна медицинска грижа.

Центрове за настаняване от семеен тип предимно за младежи с тежки интелектуални увреждания и психотично поведение, познати като къщи „Надежда“ и „Любов“. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, изведени от закрити в района институции и Център за социална рехабилитация и интеграция деца с увреждане и техните семейства в град Бяла.

http://eq-bg.org/bg/

 

Фондация “Подари усмивка”

Мисия на неправителствената организация

Водени сме от стремежа и желанието да променим света за хората, загубили надежда, спрели отдавна да се усмихват и мечтаят. Да върнем вярата им. Искаме да споделим вярата си в Бог, не само с думи, но и с делата, които вършим.

Цели на организацията

Да подпомага социални единици и центрове, сиропиталища, болници, детски градини, старчески домове, църкви, затвори, бедни семейства и др. Да подпомага легално пребиваващите в страната емигранти и чужденци като им осигурява подслон и посреща други крайно необходими нужди, свързани с предстоя им в Република България.Да издирва лица изпаднали в крайна нужда като непосредствено ги подпомага.Да открива и подпомага нови социални центрове.
Да подпомага други нестопански организации със сходни цели.
Да организира и финансира семинари, курсове, конференции и дистанционни обучения, свързани с развитието и усъвършенстването на инициативността на младите хора и тяхната реализацията .

http://givesmile.ngobg.info/

Сдружение “Аварийно Спасяване Пловдив”

Сдружение “Аварийно Спасяване Пловдив” се занимава със спасителна и обучителна дейност в полза на обществото.

До Август 2020 то е част от доброволческа формация Пловдив 112, след това се отделят и основават сдружение “Аварийно спасяване”.

Членовете им имат редица награди и признания като, 1во място в конкурс “ Доброволец на годината” ,2ро място в “ Личност на 2020”, 2ро място “Доброволец на годината” 2017, OFFRoad- Bulgaria с награда “ Достойните Българи”,грамота за “Пожарникар на годината” 2012.

https://www.facebook.com/erplovdiv

ДФ“Пловдив 112″

Доброволното формирование е създадено въз основа на постановление на Министерския съвет от 2012-та година с цел участие в предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и отстраняване на последствията от тях.

Дейностите, който извършва ДФ“Пловдив 112″ са свързани със:

 • Пожари
 • Земетресения
 • Наводнения
 • Катастрофи
 • Водно спасяване
 • Височинно спасяване
 • Първа помощ
 • Обучения за реакция при различни бедствия и аварии

На 09.02.2016 година формированието ни получи отличителна грамота от Главна Дирекция Пожарна Безопастност и Защита на Населението за „Конкретен и съществен принос за осигуряване на пожарната безопастност и защита на населението“ в Националния конкурс „Пожарникар на годината – 2015 г.“

Ежемесечно ДФ “Пловдив 112“ организира вътрешни обучения за повишаване на квалификацията на личния състав, провеждани от професионални инструктори.

https://plovdiv112.com/%d0%b4%d1%84%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2-112/

Фондация Подкрепа за реализация

Сдружение Няма невъзможни неща

fakturi-dobrovolci fakturi-hrani

Сдружение Еквалибрум

Faktura-№ 1147256956-17.11.2021

Сдружение на Доброволците на Република България

Faktura_Metro Faktura_Lidl

Сдружение “Аварийно Спасяване Пловдив”