Център за социална рехабилитация и интеграция Трудотерапия Изпълнена

Целева сума

1000 лв

Край на кампанията

31.05.2021г.

През месец май 2021 г “Ангели за България” ще работи със сдружение „Иновация”. Сдружението управлява три услуги  територията на Община Бобов дол – два центъра за настаняване от семеен тип за лица с увреждания и център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания.

Ангели за България ще закупи оранжерия 6 на 3 метра, саксии и разсади, за да могат хората с увреждания от Център за социална рехабилитация и интеграция да работят в нея да отглеждат зеленчуци и да ги продават или ядат. Основната цел е трудотерапия, като доказан пособ за подобрение състоянието на лицата.

Обща сума на каузата е 1000 лв,

Срок на изпълнение: 31/05/2021г

Сдружение с нестопанска цел „Иновация” е Неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 2009г. Управлява три услуги на територията на Община Бобов дол – два броя Центрове за настаняване от семеен тип за лица с увреждания и един брой Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания от 2010г. до момента.

Основната приоритетна цел на Сдружението е предоставяне на качествени и ефективни социални услуги в общността и от резидентен тип, както и осигуряването на достъп до социални услуги на лица от уязвими групи.

Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) предоставят услуги на двадесет пълнолетни лица с тежка към дълбока умствена изостаналост, като във всяко едно ЦНСТ има настанени по осем жени и двама мъже. Потребителите на услугите са на възраст между 30 и 45 години, като всички те са лишени от родителски грижи. По- голямата част от тях са изведени от Дом за деца и младежи с увреждания в с. Горна Козница, след закриването на този през 2010 г.

Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е с капацитет 30 потребителя, като предоставя различни услуги на средно 59 деца и пълнолетни лица с увреждания от общността на месец.

Facebook page