10 глухи хора  Обучение Предстои

Целева сума

1600 лв. на месец

Кампанията се изпълнява всеки месец в продължение на 6 месеца

“Ангели за България” поема втора дългосрочна инициатива за обучение на 10 глухи хора в партньорство с фондация “Заслушай се”.

Тази кауза ще засегне глухата общност в България, която се състои от около 20,000 глухи лица, за които българският жестов език е основен за общуване. Тази година България се прие закон, който казва, че българският жестов език е самостоятелен официален език. Това е голям пробив за глухата общност като глухите лидери дълго време са се борили затова, защото това тепърва ще отваря много врати за глухите. Така например, ако един глух човек трябва да свърши нещо в някоя институция, той попада в ситуация, в която институциите не са достъпни чрез превод от и на български жестов език. Законът ще го промени.

Фондация “Заслушай се” в партньорство с фондация “Взаимно” и МОГА – Младежка организация на глухите активисти сътрудничи на Софийския университет от октомври тази година да започне магистърска програма по български жестов език, в която глухи и преподаватели от университета ще преподават на студенти жестов език и по този начин ще започнат да се подготвят педагози и преводачи.

За да се случи това трябва 10 глухи хора да минат съвременно онлайн обучение със международни специалисти, така че да се обучават да преподават на чуващи и да надградят знанията си.

Тези обучения ще се провеждат 6 месеца като ще обучат 10 глухи хора и ще струват 4650 евро или около 9000 лв.

Това, с което ние можем да помогнем на тази общност и да участваме в полагането на основите за по добър живот на тези хора и отварянето на нови работни места е да заплатим тези обучения. Това ще ни струва по 1600 лв на месец за 6 месеца.

 

Мисия и цели на фондация „Заслушай се“

Мисията на Фондацията се разгръща в четири основни направления, както следва:

Цел № 1: Обединяване и овластяване на българската глуха общност с общи принципи и ценности за равнопоставеност и пълноценно включване на глухите хора

Цел № 2: Подобряване на образователната система за бебета, деца и възрастни от глухата общност чрез включване на билингвистичен модел на обучение и образование чрез български жестов език (БЖЕ) и български словесен език.

Цел № 3: Осигуряване на възможности за изграждане на умения и знания за глухите хора в България

Цел № 4: Осигуряване на пълноценен достъп за глухите хора в българското общество

https://deafnow-bg.org/