60 домакинства Храни Изпълнена

Целева сума

3600 лв

Край на кампанията

28.02.2021г.

През месец Февруари 2021 г “Ангели за България” и Национална асоциация на доброволците в Република България ще подкрепят 60 домакинства в нужда в гр. Перник и райoна с пакети храни от първа необходимост. Каузата ще подкрепи домакинства, пострадали от януарските наводненията в областта. 

Всеки хранителен пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на каузата е 3600 лв., плюс разходи за гориво под формата на ваучери, опаковки и 60 лв за храна и напитки на доброволците.

Срок на изпълнение: 28/02/2021г. 

Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”

Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на доброволците в Република България” (НАДРБ) е учредено на 29.08.2014 г. в гр. София. НАДРБ е сдружение на хора, които споделят общи ценности и призвание – да помагат при овладяването на извънредни ситуации. 

Мисия: НАДРБ подпомага процеса по създаване, поддържане и развитие на активна и ефективна мрежа от доброволци, която да бъде в помощ на професионалните служби в превенцията на риска, овладяването на бедствия и отстраняването на последствията от тях.

Цели: 

  • Превенция на риска и ефективна защита на населението;
  • Създаване и укрепване на активна мрежа от доброволци;
  • Подобряване на взаимодействието между институциите, неправителствения сектор, бизнеса и гражданите при бедствия и други извънредни ситуации;
  • Подобряване на нормативната уредба и условията за работа на доброволците и доброволните формирования.

https://www.facebook.com/navrb

AngeliBatanovci fakturi AngeliVinetka

BulgarianEnglish