251 човека Коледна вечеря и подаръциИзпълнена

Целева сума

5590 лв

Коледна кампания

Дарители

For English scroll down

“Ангелска коледа” е първата коледна акция на Ангели за България, с която ще подкрепим и достигнем до общо 251 души и домакинства с коледна вечеря, коледни пакети с храни и подаръци. Желанието ни е да озарим празника на онези нуждаещите се, които са сами, притиснати от обстоятелствата и загубили надежда. Да достигнем до възможно най-много деца и възрастни в неравностойно положение и да озарим празника им с присъствието си на тяхната празнична трапеза.
Ще подготвим видео поздрав от всички нас и ще им го изпратим, така, че та да видят и чуят нашата подкрепа, да видят лицата на надеждата и да забравят поне за малко лошите моменти. Ние всички заедно ,ще се принесем при тях и ще им дадем глътка надежда, усмивка и облекчение ,че не са сами и някой там мисли за тях.
Коледа е свят празник за всички христяни, деня на Рождество Христово. Деня в който се раждат и Вярата, Надеждата и Любовта.
Денят в който ние също ще дадем такава на:

Дом за стари хора в село Добромирка, обл. Габрово с общо 46 настанени възрастни хора, които ще получат сума в размер на 300 лв, с която ще се закупи и приготви коледна вечеря за всички обитатели на дома.
Дом за стари хора в село Бохот, област Плевен с общо 36 настанени възрастни хора, които ще поръчат празнична вечера за коледа и нова година на стойност 300 лв за всички обитатели на дома.
Дом за стари хора в село Кутово обл Видин с общо 19 настанени възрастни хора, които ще поръчат храна и приготвят празнична вечеря за коледа и нова година на стойност 200 лв за всички обитатели на дома.

6 центъра за настаняване от семеен тип с общо 60 деца ще получат по 150 лв за коледна вечеря, общо 750 лв
ЦНСТ Алеко Константинов Надежда, и ЦНСТ Патриарх Евтимий Овча купел ,София- ЦНСТ “Иван Вазов” в Надежда, ЦНСТ “П.Хилендарски” и ЦНСТ “СОфроний Врачански” в Люлин, ЦНСТ “Л.Каравелов” във Връбница.

15 деца сираци с ментални увреждания от ЦСОП Едуард Сеген ще получат подаръци на стойност по 50лв, общо 750 лв.
Подаръците са с цел тяхното развитие – тетрдаки за развитие на финната мотрика, раница, водни бои и четки, скицници, пастели, пластелин и др

50 домакинства, които подкрепихме през месец Октомври и Ноември ще получат пакети с храни, които ще включват продукти за приготвяне на празнична вечеря на стоност 40 лв, общо 2000 лв

25 домакинства на хора в неравностойно положение ще получат пакети с храни, които ще включват продукти за приготвяне на празнична вечеря на стоност 40 лв, общо 1000 лв

Общо разходи 290 лв

Обща стойност на коледната акция е 5590 лв с включени разходи

Angels Christmas is the first Christmas cause organized by Angels for Bulgaria aiming to support 251 households this Christmas.

The support will be food and other basic goods for elderly and children in need. We want to show that they have not been forgotten and they should not lose hope. 
We will also prepare a video greeting from all of us so they can see and feel our emotion, support and give them hope and smiles. 

 

We will support the following groups:

 

Elderly care home in village Dobromirka, Gabrovo district which has 46 elderly people will receive a donation of 300levs which they will use to prepare festive dinner for all elderly and the care home staff.

 

Elderly care home in village Bohot, Pleven district which has 36 elderly people will receive a donation of 300levs which they will use to prepare festive dinner for all elderly and the care home staff.

 

Elderly care home in village Kutovo, Vidin district which has 19 elderly people will receive a donation of 200levs which they will use to prepare festive dinner for all elderly and the care home staff

 

6 family-type placement centres, with 60 children in total, will receive 150 levs each to be used for preparing a Christmas dinner (total cost: 750 levs). 

15 orphans with mental health conditions will receive gifts – 50 levs cost per gift (total cost: 750 levs). The gifts are intended to help with their development and will include: notebooks for fine motor skills development; backpack, watercolour paints and brushes, sketch pads, crayons etc. 

50 households, which we helped in October and November will receive packets with food (40 levs each). These would also include products to prepare Christmas dinner (total cost: 2000 levs). 

25 households of people with disabilities will receive packets with food (40 levs each). These would also include products to prepare Christmas dinner (total cost: 1000 levs).

 Expenses – 290 levs.

The total cost of the Christmas initiative is 5590 levs (inclusive of all expenses).

 

Thank you for your support!

Кампанията “Ангелска Коледа” ще се изпълни със съдействието на Сдружение Together Fof, Фондация Дечица, ЦСОП Едуард Сеген и съдействието на директорите на три дома за възрастни хора в селата Добромирка, Кутово и Бохот.