28 домакинства Храни

1960 лв

30.08.2023г.

 "Ангели за България" продължават да защитават и помагат на пострадалите от насилие през юли и август 2023!

Този път нашата мисия се насочва към самотни майки,...