Процедурните стъпки

 

Тук ще ви представим начина, по който работим, водени от принципите на всички нива.

  • Първа стъпка в нашата ежемесечна работа е избора на благотворителни организации в България, активно работещи и подпомагащи лица в риск. Създадохме методика и съвкупност от критерии за предварителна проверка на нашите партньори. Всяка от тях се проверява, подлежи на гласуване , попълване на въпросник.

  • След извършените проверки и одобрение се свързваме с организацията и преговаряме с тях да предоставят и изпълнят кауза, която е в синхрон с желанията на дарителите, какви каузи искат да подкрепят.

  • След като стигнем до споразумение за каузите и съвместната ни работа, запознаваме дарителите с каузите за текущия месец, като качваме информацията във всичките ни канали (сайт, фб страница и група, инстаграм, а също изпращаме до имейлите на дарителите)

  •  След като дарителите се запознаят с текущите за месеца каузи ще имат възможност да нагласят автоматично ежемесечно дарение (ако все още не са го направили) със сума по техен избор, а също да направят  еднократни дарения. И двете към момента се предлагат чрез платформата Paypal. Дарения могат да се направят и чрез банков трансеф, Revolut или платежно нареждане ( standing order). 

  •   Събирането на даренията ще е месечно с дати от 01 до 10 число. След като събирането на средства приключи, всички дарители ще получат имейл с анкета, за да изберат събраните пари, как да бъдат разпределени между каузите. Дарените пари след 10-то число на всеки месец, ще бъдат за следващата акция. 

  • След приключване на гласуването, резултатите ще бъдат обобщени и обявени . Подписва се договор с организациите в България, които ще финансираме и сумите се изпращат чрез банков трансфер. Благотворителната кампания ще бъде извършена в сроковете в които е съобщено за всяка кауза.

  • След изпълнението на каузите, организациите ще изготвят отчет за получените и изразходвани средства, придружен с финансово- счетоводни документи, снимков материал за извършените каузи, а когато не е възможно приемо-предавателен протокол от получилите дарение. Моля да се има предвид,че нуждаещите, често се срамуват да бъдат снимани в нищетата в която живеят и поради това за да избегнем нараняване достойнството на нуждаещите се, ще получим снимков материал само от тези от които е възможно.

  • Отчетите ще бъдат публични и своевременно публикувани на страниците ни.

  • Ние като организатори на процеса, правим всичко това доброволно и не получаваме каквато и да е форма на възнаграждение. Средствата изпращани на организациите в България, могат да включват разходи по гориво, опаковки и др, от които организациите се нуждаят за да изпълнят каузата, но те са в рамките на разумното и отчетени пред нас. Не покриваме възнаграждение на организациите и избираме такива които работят доброволно, ако все пак някой получават възнаграждение, то е спонсорирано от други спонсори, не от Ангели за България.