Каузи

Подари усмивка на възрастни хора в Димитровград

60 домакинства Храни Предстои

3600 лв

30.04.2021г.

През месец Април 2021 г “Ангели за България” и фондация “Подари усмивка“ ще подкрепят 60 самотни възрастни в гр. Димитровград и района с пакети храни от първа необходимост.

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на каузата е 3600 лв плюс разходи.

Срок на изпълнение: 30/04/2021г

Фондация "Подари усмивка"

Мисия на неправителствената организация

Водени сме от стремежа и желанието да променим света за хората, загубили надежда, спрели отдавна да се усмихват и мечтаят. Да върнем вярата им. Искаме да споделим вярата си в Бог, не само с думи, но и с делата, които вършим.

Цели на организацията

Да подпомага социални единици и центрове, сиропиталища, болници, детски градини, старчески домове, църкви, затвори, бедни семейства и др. Да подпомага легално пребиваващите в страната емигранти и чужденци като им осигурява подслон и посреща други крайно необходими нужди, свързани с предстоя им в Република България.Да издирва лица изпаднали в крайна нужда като непосредствено ги подпомага.Да открива и подпомага нови социални центрове.
Да подпомага други нестопански организации със сходни цели.
Да организира и финансира семинари, курсове, конференции и дистанционни обучения, свързани с развитието и усъвършенстването на инициативността на младите хора и тяхната реализацията .

http://givesmile.ngobg.info/

 

Подай ръка на семейства с деца в София

50 домакинства Храни Предстои

3000 лв

30.04.2021г.

През месец Април 2021 г “Ангели за България” и сдружение “Подай ръка задно за по-добро бъдеще“ ще подкрепят 50 семейства с деца в нужда в гр. София и района с пакети храни от първа необходимост.

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на каузата е 3000 лв,  плюс разходи.

Срок на изпълнение: 30/04/2021г

"Подай ръка за по добро бъдеще"

Сдружение “ Подай Ръка ЗПДБ” e създадено от група млади хора,които желаят да помогнат на своите съграждани,тъй като ситуацията в която се намираме, е изключително тежка за почти всеки български гражданин!

Целта на начинанието ни, е да подпомогнем нашите съграждани, чрез доставяне на храна, подпомагане на домакинството, чрез събиране на средства за техните

най - належащи текущи разходи, като с това желаем да направим по - лесен и поносим, и без това трудният живот, който водим всички!

ФБ страница https://www.facebook.com/GiveAHandFBF/

Булстат: 206092192

Обучение на специалисти по жестов език

10 глухи хора  Обучение Предтои

1600 лв. на месец

"Ангели за България" поема втора дългосрочна инициатива за обучение на 10 глухи хора в партньорство с фондация "Заслушай се".

Тази кауза ще засегне глухата общност в България, която се състои от около 20,000 глухи лица, за които българският жестов език е основен за общуване. Тази година България се прие закон, който казва, че българският жестов език е самостоятелен официален език. Това е голям пробив за глухата общност като глухите лидери дълго време са се борили затова, защото това тепърва ще отваря много врати за глухите. Така например, ако един глух човек трябва да свърши нещо в някоя институция, той попада в ситуация, в която институциите не са достъпни чрез превод от и на български жестов език. Законът ще го промени.

Фондация "Заслушай се" в партньорство с фондация “Взаимно” и МОГА - Младежка организация на глухите активисти сътрудничи на Софийския университет от октомври тази година да започне магистърска програма по български жестов език, в която глухи и преподаватели от университета ще преподават на студенти жестов език и по този начин ще започнат да се подготвят педагози и преводачи.

За да се случи това трябва 10 глухи хора да минат съвременно онлайн обучение със международни специалисти, така че да се обучават да преподават на чуващи и да надградят знанията си.

Тези обучения ще се провеждат 6 месеца като ще обучат 10 глухи хора и ще струват 4650 евро или около 9000 лв.

Това, с което ние можем да помогнем на тази общност и да участваме в полагането на основите за по добър живот на тези хора и отварянето на нови работни места е да заплатим тези обучения. Това ще ни струва по 1600 лв на месец за 6 месеца.

 

Мисия и цели на фондация „Заслушай се“

Мисията на Фондацията се разгръща в четири основни направления, както следва:

Цел № 1: Обединяване и овластяване на българската глуха общност с общи принципи и ценности за равнопоставеност и пълноценно включване на глухите хора

Цел № 2: Подобряване на образователната система за бебета, деца и възрастни от глухата общност чрез включване на билингвистичен модел на обучение и образование чрез български жестов език (БЖЕ) и български словесен език.

Цел № 3: Осигуряване на възможности за изграждане на умения и знания за глухите хора в България

Цел № 4: Осигуряване на пълноценен достъп за глухите хора в българското общество

https://deafnow-bg.org/

Аварийно спасяване Пловдив

60 домакинства Храни Предстои

3600 лв

30.04.2021г.

През месец Април 2021 г “Ангели за България” и  “Аварийо спасяване Пловдив“ ще подкрепят 60 самотни възрастни хора в трудно достъпни села около Пловдив с пакети храни от първа необходимост. Това е първата ни акция която ще се изпълни с офроуд автомобили и с която ще достигнем да села, до които други организации не стигат.

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на каузата е 3600 лв плюс разходи.

Срок на изпълнение: 30/04/2021г

Сдружение "Аварийно Спасяване Пловдив" се занимава със спасителна и обучителна дейност в полза на обществото.

До Август 2020 то е част от доброволческа формация Пловдив 112, след това се отделят и основават сдружение "Аварийно спасяване".

Членовете им имат редица награди и признания като, 1во място в конкурс “ Доброволец на годината” ,2ро място в “ Личност на 2020”, 2ро място “Доброволец на годината” 2017, OFFRoad- Bulgaria с награда “ Достойните Българи”,грамота за “Пожарникар на годината” 2012.

https://www.facebook.com/erplovdiv

Подкрепа за реализация в Област Видин

75 семейства Храни Изпълнена

4500 лв

31.03.2021г.

През месец март Ангели за България отново ще работи с Подкрепа за реализация. Заедно ще подкрепим 75 нуждаещи се семейства с деца в района на Белоградчик, Ружинци и Видин, с пакети храни от първа необходимост.

Фабрика за идеи – Северозападна България

75 домакинства Храни Изпълнена

4500 лв

31.03.2021г.

За тази кауза Ангели за България ще си партнира с Фабрика за идеи, които ще се включат с разнасяне на пакети храни от първа необходимост на 75 самотни възрастни, многодетни семейства и такива с безработни родители. Домакинствата се намират в Северозападна България и в частност селата : гр. Брегово, с. Гъмзово, с. Връв , с. Косово, с. Куделин , с. Боровица , с. Салаш, с. Медовница, с. Воднянци, с. Подгоре, с. Винарово, с. Ново село.

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Общата сума за тази кауза ще бъде 4500 лв плюс ваучери за гориво,храна за доброволците и опаковки, ако се налагат такива.

Срок на изпълнение: 31/03/2021г

“Фабрика за идеи” е младежка организация, създадена от група ентусиасти в края на 2006 година. Организацията функционира като истинска такава (с офис, стажанти и други белези на солидност) от 2011 година.

Интересът и любопитството на организацията са насочени към връзката между играта (култура, изкуство, неформално образование) и социалната промяна.

Работят за  положителна промяна на нагласи в обществото по посока включване на младите хора в процесите на вземане на решения, социално предприемачество, гражданско образование. 

Имат няколко инициативи: Резиденция баба, Предизвикателство за социална промяна и Empatheast.

https://ideasfactorybg.org/bg/ 

Фабрика за идеи_Фактури