Стани нпо партньор

Критерии за избор на организации, които предлагаме за подкрепа на техни каузи

  1. Репутация ( Организацията е с безупречна слава, няма публикувани негативни мнения или изявени съмнения).
  2. Прозрачност ( Предоставят отчети, снимки, информация за вече изминали дарителски кампании).
  3. История и Опит. 
  4. Хуманност на каузата ( Бихме желали да подпомагаме различни по характер, но за момента сме фокусирани върху тези, подпомагащи хора в риск).
  5. Доброволци и мрежа за покритие.
  6. Бързина (Време, което им е необходимо да изготвят и ни изпратят информация за каузата, която предлагат да бъде подкрепена)

10. Един от водещите принципи на ‘Ангели на България‘ е да работим с организации, които могат да осигурят максимална прозрачност на даренията и могат да представят снимков материал, фактури, касови бонове и др доказателства от акциите. Може ли да осигурите това?

2 + 4 =