Възрастни  Социална покрепа

Целева сума

2 300 лв

Край на кампанията

31.04.2023г.

След като една година извършвахме медицински прегледи и социална подкрепа в селата около видинско и видяхме ползата от социален работник на терен, решихме, че тази дейност трябва да се развива постоянно. Затова ние намерихме съмишленици в лицето на организация Бъдеще за децата и сформирахме екип от двама социални работници, които да работят на терен за да помагат на хората.

 

Пред нас винаги са стояли въпросите как да решаваме проблемите окончателно, без това да ни струва прекалено скъпо и как да накараме държавата да заработи в полза на народа, за да не разчита той на дарителство и подаяния.
Затова най-добрия начин, който намерихме е първо да се погрижим за здравето на хората подобрявайки жизнения им статус и дори борейки отрицателния прираст (защото вече спасихме доста животи) и едновременно с това да задължим държавата да поеме грижата за онези от тях, които сме отсели като изключени от системата. По този начин се подобрява общото здравословно състояние и бедността на населението в цели населените места, а от това произхождат много други положителни промени като оживление, надежда, съпричастност и въвличане на отговорните органи в решаването на проблемите на хората. Затова ние продължаваме да работим в тази посока, защото след нас оставаме решения.
Социалните работници на терен имат задачата да помогнат на онези нуждаещи се, които имат всички основания да получават помощ от държавата, но които не са могли сами да кандидатстват за нея. Това включва всички видове социална помощ, попълване на документи и прочие, както и помощ в кандидатстването и изваждането на Телк решения, които да решат проблемите на тези хора дългосрочно.
Често ние попадаме на инвалиди, психично болни, неподвижни възрастни, които са оставени на произвола на съдбата и не получават никаква помощ от държавата. Точно те са хората, на които ще помогнем с тази инициатива.

Поради естеството на каузата снимки от изпълнението й не представяме, ще предложим разказ за свършеното на терен.

 

ОТЧЕТ

за месец март 2023 г.

Настоящият отчет описва извършените дейности съгласно договор за целево финансиране от 10.01.2023 г. между Благотворителна организация „Ангели за България“, Великобритания и СНЦ „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък.

През месец февруари 2023г. са разгледани 3 случая на лица, нуждаещи се от подкрепа при подготовка на медицински документи с различни цели:

  1. Найден Петков Найденов 89 г.
  2. Христо Стефанов Иванов 59 г.
  3. Веска Ангелова Заякова 60 г.

Всяко от посочените лица е попълнило заявление, което е входирано в пощата на Сдружението. За лицата се прилагат и медицински документи, когато са налични, с които стартираме работата по конкретния случай.

Кратко описание на случая и извършените дейности както следва:

  1. Н. П. Н. е на 89 години, от много години живее сам на квартира. Има син, с който не поддържа контакт. Сприхав, своенравен. Приятели и други близки няма, може би поради специфичния характер. Пенсията е единствения му доход. От година ползва социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Поради специфичните характерови особености трудно се намират хора, който да си общуват с него, да му помагат в почистването на дома, осигуряването на храна и в поддържане на лична хигиена. Асистентът е ангажиран по два часа на ден, през останалото време е сам. През последните месеци дядо Н. е доста тревожен, понякога изпада във вербална агресия, говори неща, които нямат нищо общо с реалността. Забравя, често прибира важни документи и пари, които след това не може да намери, за което обвинява асистента, че му ги е взел. След поредния случай, асистентът подаде сигнал, че все по-трудно се справя с подкрепата на Н. и е необходима квалифицирана подкрепа и грижа за дядо Н. Екипът проведе среща в дома му, на която се запознахме със състоянието му. Беше решено да се потърси психиатър, за да диагностицира състоянието му. Социалният работник уговори среща със специалиста, придружи Н. по време на прегледа и разговаря с лекаря. Установена е деменция, предписана е терапия и е препоръчано повече социални контакти и ангажираност. С оглед ограниченията на физическото състояние, характеровите особености, диагнозата, както и невъзможността да се справя с ежедневните си нужди е решено да се предложи на  Н. да посещава дневен център за хора с деменция. Посещението в център е мярка за преодоляване на изолацията, в която живее Н. и е възможност с него да работят специалисти – психолог, рехабилитатор, трудотерапевт, както да приема регулярно лекарствата си и да получава редовно храна. Дневният център има собствен транспорт, с който превозва своите потребители от домовете им.

Социалният работник проведе среща с директора на центъра за хора с деменция, запозна се с условията за престой там и документацията, която трябва да се подготви. Проведена е и втора среща, заедно с дядо Н., на която го запознахме с условията в центъра. Помогнахме му за попълването на документите и събирането на необходимата медицинска документация. Първото посещение на дядо Н. беше заедно със социалния работник, за да го подкрепим на новото място и да му подпомогнем за адаптирането му.

Резултатът: Дядо Н.П.Н. вече две седмици, с удоволствие посещава центъра, включен е в живота на общността там и участва в различни инициативи.

 

  1. Х. С. И. е на 59 г. е роден с детска церебрална парализа, тежка форма и в невъзможност да се грижи за себе си. Последните години единствения близък при него е майка му (на 80 години), която се грижи за него. През последния месец, майката получава инсулт и е вкарана по спешност в болница. В този момент, синът й Х. остава без подкрепа от близък, който да поеме грижата за него. Ние научаваме за случая от колегите от Патронажна грижа, те са осигурили подкрепа до намирането на решение. Майката разбира, че след изписването от болница няма да може да се справя с този ангажимент. Заявява, че иска тя и синът й да бъдат настанени в дом за хора с физически увреждания. Проведохме среща с отдел за хора с увреждания, на която да се проучат условията за постъпване в дома и да получим пакета документи. Проведен е разговор с директора на дома, за да проучим свободните места за настаняване. Започнахме паралелно да подготвяме документите на майката и сина. Болницата се ангажира да задържи майката, до намирането на решение и да подготви медицинската документация на майката. За синът се ангажирахме ние да подготвим необходим медицинска документация – преглед от психиатър и медицинско становище от личния лекар. Социалният работник попълни заявленията на майката и сина, уговори посещение на психиатър, който да прегледа Х. в дома му. Придружи лекаря по време на прегледа в дома. На следващия ден, становището беше готово и го приложихме приложихме към пакета документи. По същия начин подходихме и към личния лекар, на когото оставихме подготвените документи за заключение. Проучихме какви медицински изследвания са необходими и коя лаборатория ще дойде до дома на Х. да вземе пробите. За майката, болницата се ангажира да ги направи и настаняването ще е директно от там. Очакваме, че през месец април майката и синът ще бъдат настанени в дома и ще има кой да се грижи за тях.
  2. В.А.З. е жена на 60 г. От скоро се е установила да живее в едно малко населено място в община Павел баня. Няма близки около себе си. Синът и е в чужбина. От дълго време не е работила на трудов договор, няма внесени здравни осигуровки и до момента не е имала личен лекар. Потърси ни, защото има здравословни проблеми и с времето се задълбочават. Все по-често и се налага да търси лекарска помощ, а средствата и не достигат, за да заплаща на редовна цена прегледите. Синът й е изпратил средства, за да си заплати здравните осигуровки, но тя не знае какъв е пътят и признава, че и е трудно да се справи. Потърси ни, за да и помогнем.

Социалният  работник, я придружи до Здравната каса, изчислиха необходимата сума, която трябва да внесе. Заедно със социалния работник я внесоха в Национална агенция по приходите. След внасянето, представихме получения документ за възстановени здравни права в Здравна каса. И вече може да направи своя избор на личен лекар.

Няма последваща работа по случая.

 

 

 

Изготвил: Красимира Димитрова – координатор

Дата: 10.03.2023 г.