Площадка и навес Предстои

Целева сума

15 000 лв

Край на кампанията

31.06.2023г.

Ангели за България обединява усилията си в правене на добро с организация 1% Промяна
и с общи усилия започваме кампания за събиране на средства за изграждането на външна детска площадка и навес за занимания в център  “Добро сърце” в гр.Перник Добро сърце (alle.bg).

 

И така нашите герои през март са децата от Дневен център „Добро сърце“ от гр. Перник.
Центърът предоставя специализирани социални услуги за деца с трайни заболявания,
различни по вид и специфика. Материалната база е добре усвоена и носи топлина на
децата, но стаите им са тесни и нямат достатъчно пространство да играят, да учат и да
се забавляват. Големият им двор, обаче, има възможност да предложи точно това в
топлите месеци като създадем външна многофункционална площадка за изнесени
обучения, ателиета, занимания, игри, спортни дейности. Освен това би било
прекрасно пространство за празнуване на събития, не само за децата от центъра, но и
за други, с които съвместно се осъществяват дейности с цел социализация и
интеграция.

Как ще помогнем?
Мечтата на екипа на центъра е да изнесат обученията и игрите от април до октомври
навън, за да отговорят на потребностите на децата и младежите, посещаващи центъра,
които в по-голямата си част са от аутистичен спектър и с хиперактивност. За тях
пространството и възможността да се движат е от изключително голямо значение.
Проект за открита площадка има от преди 3 години, но така и не се стига до нейната
реализация заради непосилната сума за центъра от 51 300лв.
Тази стойност е непосилна само за нашата организация и точно заради това ще
обединим усилия с приятелската организация – Фондация 1% Промяна.

 

Всяка организация ще допринесе с 15 000 лв., а останалата част ще бъде покрита от дневния център.

По този начин най-после да подсигурим нужните условия за едни деца с широко отворени очи
отвън света, в който живеят, и ще им помогнем да преоткрият ученето, чрез играта на
открито.
В какво се състои проектът: съществуващата спортна площадка ще бъде разделена
на две части, всяка от които ще бъде покрита с безопасна противоударна настилка.
Едната част ще бъде използвана за занимания на открито, оборудване с необходимите
мебели и уреди (маси, пейки, дъски и т.н) и покрита с дървена покривна
конструкция, за да пази децата от слънце и дъжд. Другата половина от площадката

ще остане открита и ще се обособи като зона за спортни игри и забавления със съоръжения

подходящи и специализирани за ползване от деца с увреждания.

 

 

 

 

 

BulgarianEnglish