50 дoмакинства Храни

Целева сума

2500 лв

Край на кампанията

31.12.2022г.

И този месец няма да пропуснем ценната за нас и не само за нас, разбира се, акция с раздаване на пакети с храна!

Ще раздадем 50 пакета с хранителни продукти в Стрелча съвместно с Национална асоциация на Република България и доброволно формирование Белово. Това ще струва 2500лв.

Иска ни се да вярваме, че това е нещо, което не трябва да е дело, а ежедневие, което да е достъпно за всички, но за съжаление все още стотици възрастни и болни си лягат гладни. Не звучи просто тъжно, а направо ни разкъсва отвътре и пълни очите със сълзи. Но не може да си представите колко силен дух имат тези хора и колко много учим от тях при всяка среща.

Единствено искаме да знаят, че не са забравени!

Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”

Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на доброволците в Република България” (НАДРБ) е учредено на 29.08.2014 г. в гр. София. НАДРБ е сдружение на хора, които споделят общи ценности и призвание – да помагат при овладяването на извънредни ситуации. 

Мисия: НАДРБ подпомага процеса по създаване, поддържане и развитие на активна и ефективна мрежа от доброволци, която да бъде в помощ на професионалните служби в превенцията на риска, овладяването на бедствия и отстраняването на последствията от тях.

Цели: 

  • Превенция на риска и ефективна защита на населението;
  • Създаване и укрепване на активна мрежа от доброволци;
  • Подобряване на взаимодействието между институциите, неправителствения сектор, бизнеса и гражданите при бедствия и други извънредни ситуации;
  • Подобряване на нормативната уредба и условията за работа на доброволците и доброволните формирования.

https://www.facebook.com/navrb

BulgarianEnglish