Хора от 2 Области Медицински прегледи 

Целева сума

10 600лв

Край на кампанията

31.12.2022г.

Вече една година изпълняваме инициативата -Медицински прегледи и социална подкрепа в селата около Видин, а от 4 месеца вече сме и в силистренските села с още един екип от лекар и социален работник.

И макар никога да не сме предполагали,че това ще се превърне в постоянна наша инициатива, то нуждата и ползата от нея се наложиха сами и се превърнаха в наша мисия.

 

Когато един човек няма спокойствие за своето здраве, когато живее сам и без никаква подкрепа в залеза на живота си, никаква друга помощ освен лекар да проследи здравословното му състояние и социален работник да му помогне в решаването на проблемите му, не би имала значение и не би направила промяна.

Няколко месеца след като започнахме работата си във видинските села, един кмет ни сподели нещо вълнуващо и ние ще го споделим с вас.

”  Вие не разбирате какво направихте със нашето село. До преди да дойдете всеки ден имаше погребения и основната тема на разговор беше кой ще погребваме утре. Толкова обреченост и отчаяние прогонихте с идването си,че са ми малко думите да ви го обясня. Селото живна,стана различно село, хората са усмихнати,вече не говорят кой ще мре утре,а как лекаря му казал,че е здрав като бик, други почнаха да си пият редовно лекарствата както им е казал лекаря, трети обясняваха как сте им помогнали, как са се излекували или как не ги боли вече нещо и как живота им се променил. Някой от тях почнаха да идват на последващите прегледи ,просто за да се разсеят и поговорят с някой и селото се съживи, преди не им виждах очите с месеци и ме беше страх като отидех да ги проверя ,какво ще намеря, а сега, сега селото е друго, хората вече имат надежда”

И затова ние продължаваме, защото има смисъл!

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

https://fprvidin.org/

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра e регистрирано като организация в обществена полза през 2002 г.  Реализирало е множество проекти, насочени към подкрепа на жени и техните деца. В годината на своето създаване изгради подслон за зежи, пострадали от домашно насилие, който в последствие стана първият Кризисен център (първоначално Център за временно настаняване)  финансиран от държавата през 2006 г.

През 2021 г. организацията работи за защита, възстановяване и реинтеграция на жени, деца и семейства, както следва:

  • Кризисен център за пострадали от домашно насилие и трафик на хора – подкрепа на 37 лица
  • Център за обществена подкрепа (ЦОП) – към организацията работи за ранна превенция на изоставянето, за превенция на насилието над деца, за подкрепа на деца и семейства в риск. Екипът  осъществява на форми  на работа с родители, които възпрепятстват децата си да посещават детска градина и училище и обучава кандидат осиновители.
  • Потребители на Център за консултиране и превенция от домашно насилие (ЦКПДН) – подкрепа на пострадали пълнолетни лица – 18 лица.
  • Преходна къща „РЕЗИЛИАНС”

www.ekaravelova.org

BulgarianEnglish