40 домакинства Храни

Целева сума

2500 лв

Край на кампанията

30.12.2022г.

През Ноември и Декември 2022 г “Ангели за България” ще дари 40 пакета с храни от първа необходимост и 500 лв за закупуване на хранителни и санитарни продукти за  кризисен център в Силистра.

За тази акция ще работим съвместно с  организация Екатерина Каравелова.

Ще дарим 40 пакета за крайно нуждаещи се възрастни хора в селата около Силистра и за нуждаещи се многодетни социално слаби семейства към Център за обществена подкрепа към организация Екатерина Каравелова в град Силистра.

Освен това ще предоставим 500 лв на кризисен център за пострадали от насилие който се ръководи от организацията, за да закупят храни и санитарни продукти

Всеки един пакет ще е на стойност 50 лв.

Обща сума на каузата е 2500 плюс разходи за гориво.

Срок на изпълнение: 30/12/2022г

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра e регистрирано като организация в обществена полза през 2002 г.  Реализирало е множество проекти, насочени към подкрепа на жени и техните деца. В годината на своето създаване изгради подслон за зежи, пострадали от домашно насилие, който в последствие стана първият Кризисен център (първоначално Център за временно настаняване)  финансиран от държавата през 2006 г.

През 2021 г. организацията работи за защита, възстановяване и реинтеграция на жени, деца и семейства, както следва:

  • Кризисен център за пострадали от домашно насилие и трафик на хора – подкрепа на 37 лица
  • Център за обществена подкрепа (ЦОП) – към организацията работи за ранна превенция на изоставянето, за превенция на насилието над деца, за подкрепа на деца и семейства в риск. Екипът  осъществява на форми  на работа с родители, които възпрепятстват децата си да посещават детска градина и училище и обучава кандидат осиновители.
  • Потребители на Център за консултиране и превенция от домашно насилие (ЦКПДН) – подкрепа на пострадали пълнолетни лица – 18 лица.
  • Преходна къща „РЕЗИЛИАНС”

www.ekaravelova.org

BulgarianEnglish