70 дoмакинства Храни

Целева сума

3 500 лв

Край на кампанията

31.10.2022г.

Живеем в несигурни и сложни времена, времена на растяща инфлация и задаваща се икономическа криза, като всичко това се случва в навечерието на предстоящата зима. Всички сме наясно колко скъпо е станало всичко и как много хора се борят за оцеляване с малки пенсии и заплати. На този фон и най-малката подкрепа е от огромно значение.

Помощта ни с пакети с основни хранителни продукти не е спирала от самото ни основаване. През септември и октомври ни предстои да посетим отново няколко български села в района на Видин и окажем подкрепа на 70 самотни възрастни и хора в неравностойно положение, заедно с фондация ”Подкрепа за реализация”.

Всеки пакет е на стойност от 70лв. или обща стойност 3 500 лв., заедно с разходите.

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

https://fprvidin.org/

BulgarianEnglish