80 деца Ученически помагала Предстои

Целева сума

5 000 лв

Край на кампанията

31.10.2022г.

15 септември е вълнуващ ден за всяко дете. И всяко дете иска да има  раничка, тетрадки и помагала, с които да посрещне началото на новата учебна година с усмивка.

По традиция, ние – ‘Ангели за България’, всяка година отделяме средства, за да помогнем на семейства с деца в затруднено положение да започнат училище, наравно със своите връстници. И тази година няма да бъде изключение. Този път ще имаме възможност да го направим за 80 деца от Казанлък, заедно с нашите партньори от организация ‘Бъдеще за децата’. Общата необходима сума е 5000лв.

Без Вашата помощ и в този важен за децата ден, няма да се справим. Силно се надяваме да ни подкрепите, за да дадем заедно  възможност на всички, без изключение да влязат в училище със самочувствие и увереност, готови да посрещнат новите предизвикатества, и да имат всичко необходимо да преоткриват света, за да можем ние – техните предшественици, да остареем спокойни, че сме се грижили за тяхното, а реално – и за нашето бъдеще, защото бъдещето е в ръцете на децата ни. Те са и наши деца!.

Сдружение „Бъдеще за децата”

Сдружение „Бъдеще за децата” е основано през 2003г. От своето създаване организацията работи в подкрепа на децата и младежите с увреждания. Дейностите и проектите на сдружението включват и деца от различни уязвими групи и техните семейства.

Мисия – Мисията на Сдружение „Бъдеще за децата“ е да подкрепя деца в риск и техните семейства като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие възможностите, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

От 2010 година Сдружението е член на „Национална мрежа на децата“, a от 2013 година е и член на Управителния съвет на мрежата. От 2014 година Сдружение „Бъдеще за децата” е член на Национален алианс за работа с доброволци.

https://www.facebook.com/speckids.org

BulgarianEnglish