Хора от 34 села Медицински прегледи Предстои

Целева сума

3500 лв

Край на кампанията

30.04.2022г.

За тази кауза “Ангели за България” ще наеме  медицинско лице, които да прегледат хората от 34 села.  Ще бъдат закупени тестове за кръвна захар, шпатолки за преглед на гърло и дезинфектанти. На хората ще се премери кръвно и ще се преслушат, както и разбира се ще им се дадат съвети за текущи здравни проблеми.

Тази акция ще бъде изпълнена със съдействието и надзора на Фондация Подкрепа за реализация.

3-ма лекари продължават да посещават селата във Видинско и да преглеждат хората на три общини – Белоградчик, Димово и Кула

 

Обща сума на каузата е  3500 лв.

Срок на изпълнение: 31/12/2021г

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

https://fprvidin.org/

 

Ако желаете да видите разходните документи по тази кауза, моля пишете ни на: angelsforbulgaria@gmail.com 

Благодаря

BulgarianEnglish