282 домакинства ХраниИзпълнена

Целева сума

19 740 лв

Край на кампанията

30.04.2022г.

През Март и Април 2022 г “Ангели за България” ще дари 282 пакета с храни от първа необходимост в три населени места: Белово, Пловдив и Силистра.

За тази акция ще работим съвместно с 4 организации на терен. Национална Асоциация на Доброволците в Република България, Пловдив 112, Аварийно спасяване Пловдив и Организация Екатерина Каравелова в гр. Силистра.

100 пакета в община Белово, Пазраджик за самотни възрастни и нуждаещи се чрез организация Национална асоциация на Република България и подразделение на доброволно формирование Белово. 

100 пакета за самотни родители и деца с увреждания в и около Пловдив, отново чрез НАДРБ и подразделение на Пловдив 112. 

70 пакета за самотни възрастни и нуждаещи се в Област Пловдив ,чрез Аварийно спасяване Пловдив

12 пакета за Център за обществена подкрепа към организация Екатерина Каравелова в град Силистра, на многодетни социално слаби семейства.

Всеки един пакет ще е на стойност 70 лв.

Обща сума на каузата е 19 740 лв плюс разходи за гориво.

Срок на изпълнение: 30/04/2022г

Сдружение “Аварийно Спасяване Пловдив”

Сдружение “Аварийно Спасяване Пловдив” се занимава със спасителна и обучителна дейност в полза на обществото.

До Август 2020 то е част от доброволческа формация Пловдив 112, след това се отделят и основават сдружение “Аварийно спасяване”.

Членовете им имат редица награди и признания като, 1во място в конкурс “ Доброволец на годината” ,2ро място в “ Личност на 2020”, 2ро място “Доброволец на годината” 2017, OFFRoad- Bulgaria с награда “ Достойните Българи”,грамота за “Пожарникар на годината” 2012.

https://www.facebook.com/erplovdiv

ДФ“Пловдив 112″

Доброволното формирование е създадено въз основа на постановление на Министерския съвет от 2012-та година с цел участие в предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и отстраняване на последствията от тях.

Дейностите, който извършва ДФ“Пловдив 112″ са свързани със:

 • Пожари
 • Земетресения
 • Наводнения
 • Катастрофи
 • Водно спасяване
 • Височинно спасяване
 • Първа помощ
 • Обучения за реакция при различни бедствия и аварии

На 09.02.2016 година формированието ни получи отличителна грамота от Главна Дирекция Пожарна Безопастност и Защита на Населението за „Конкретен и съществен принос за осигуряване на пожарната безопастност и защита на населението“ в Националния конкурс „Пожарникар на годината – 2015 г.“

Ежемесечно ДФ “Пловдив 112“ организира вътрешни обучения за повишаване на квалификацията на личния състав, провеждани от професионални инструктори.

plovdiv112.com

 

Сдружение „Национална Асоциация на Доброволците в Република България”

Сдружение с нестопанска цел „Национална Асоциация на Доброволците в Република България” (НАДРБ) е учредено на 29.08.2014 г. в гр. София. НАДРБ е сдружение на хора, които споделят общи ценности и призвание – да помагат при овладяването на извънредни ситуации. 

Мисия: НАДРБ подпомага процеса по създаване, поддържане и развитие на активна и ефективна мрежа от доброволци, която да бъде в помощ на професионалните служби в превенцията на риска, овладяването на бедствия и отстраняването на последствията от тях.

Цели: 

 • Превенция на риска и ефективна защита на населението;
 • Създаване и укрепване на активна мрежа от доброволци;
 • Подобряване на взаимодействието между институциите, неправителствения сектор, бизнеса и гражданите при бедствия и други извънредни ситуации;
 • Подобряване на нормативната уредба и условията за работа на доброволците и доброволните формирования.

https://www.facebook.com/navrb

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра e регистрирано като организация в обществена полза през 2002 г.  Реализирало е множество проекти, насочени към подкрепа на жени и техните деца. В годината на своето създаване изгради подслон за зежи, пострадали от домашно насилие, който в последствие стана първият Кризисен център (първоначално Център за временно настаняване)  финансиран от държавата през 2006 г.

През 2021 г. организацията работи за защита, възстановяване и реинтеграция на жени, деца и семейства, както следва:

 • Кризисен център за пострадали от домашно насилие и трафик на хора – подкрепа на 37 лица
 • Център за обществена подкрепа (ЦОП) – към организацията работи за ранна превенция на изоставянето, за превенция на насилието над деца, за подкрепа на деца и семейства в риск. Екипът  осъществява на форми  на работа с родители, които възпрепятстват децата си да посещават детска градина и училище и обучава кандидат осиновители.
 • Потребители на Център за консултиране и превенция от домашно насилие (ЦКПДН) – подкрепа на пострадали пълнолетни лица – 18 лица.
 • Преходна къща „РЕЗИЛИАНС”

www.ekaravelova.org

BulgarianEnglish