282 домакинства ХраниИзпълнена

Целева сума

19 740 лв

Край на кампанията

30.04.2022г.

През Март и Април 2022 г “Ангели за България” ще дари 282 пакета с храни от първа необходимост в три населени места: Белово, Пловдив и Силистра.

За тази акция ще работим съвместно с 4 организации на терен. Национална Асоциация на Доброволците в Република България, Пловдив 112, Аварийно спасяване Пловдив и Организация Екатерина Каравелова в гр. Силистра.

100 пакета в община Белово, Пазраджик за самотни възрастни и нуждаещи се чрез организация Национална асоциация на Република България и подразделение на доброволно формирование Белово. 

100 пакета за самотни родители и деца с увреждания в и около Пловдив, отново чрез НАДРБ и подразделение на Пловдив 112. 

70 пакета за самотни възрастни и нуждаещи се в Област Пловдив ,чрез Аварийно спасяване Пловдив

12 пакета за Център за обществена подкрепа към организация Екатерина Каравелова в град Силистра, на многодетни социално слаби семейства.

Всеки един пакет ще е на стойност 70 лв.

Обща сума на каузата е 19 740 лв плюс разходи за гориво.

Срок на изпълнение: 30/04/2022г