Според нуждите Медицински прегледи Изпълнена

Целева сума

2500 лв

Край на кампанията

31.03.2022г.

В тази кауза “Ангели за България” и Фондация Подкрепа за реализация, ще подпомогнат хора в селата ,които са с тежки увреждания или заболявания, които не им позволяват да работят или да се грижат за себе си,  да посетят медицински прегледи при специалисти , които да им издадат документи с предписания за Телк решания. Организацията на терен ще запази часове и превози нуждаещите се до прегледите, както и ще им съдейства за явяването пред комисия.

С остатъка от средствата ще се закупят помощни средства за трудно подвижни хора, като бастуни, патерици,колички за къпане и предвижване.

Тази акция ще бъде изпълнена със съдействието и надзора на Фондация Подкрепа за реализация

Стойност 2500 лв.

 

Срок на изпълнение: 31/03/2022г