Според нуждите Медицински прегледи Изпълнена

Целева сума

2500 лв

Край на кампанията

31.03.2022г.

В тази кауза “Ангели за България” и Фондация Подкрепа за реализация, ще подпомогнат хора в селата ,които са с тежки увреждания или заболявания, които не им позволяват да работят или да се грижат за себе си,  да посетят медицински прегледи при специалисти , които да им издадат документи с предписания за Телк решания. Организацията на терен ще запази часове и превози нуждаещите се до прегледите, както и ще им съдейства за явяването пред комисия.

С остатъка от средствата ще се закупят помощни средства за трудно подвижни хора, като бастуни, патерици,колички за къпане и предвижване.

Тази акция ще бъде изпълнена със съдействието и надзора на Фондация Подкрепа за реализация

Стойност 2500 лв.

 

Срок на изпълнение: 31/03/2022г

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

https://fprvidin.org/

BulgarianEnglish