300 домакинства ХраниИзпълнена

Целева сума

18 300 лв

Край на кампанията

28.02.2022г.

През Ноември и Декември 2021 г “Ангели за България” ще дари 300 пакета с храни от първа необходимост в три населени места: Добрич – 50 пакета, Видин – 200 пакета и Казанлък – 50 пакета.

За тази акция ще работим съвместно с 3 организации на терен. Фондация Подкрепа за реализация – Видин, Организация Св. Николай Чудотворец в Добрич и Бъдеще за децата в Казанлък.

Всички фондации домакинства в нужда в техния район с пакети с храни от първа необходимост.

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на каузата е 18 300 лв плюс разходи.

Срок на изпълнение: 28/02/2022г

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

https://fprvidin.org/

Фондация “Св. Николай Чудотворец”

Фондация „Св. Николай Чудотворец“ е създадена на 19 септември 1997 година от група съмишленици.

Мисия
Фондацията е родителска организация, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.
Визия

Фондацията е родителска организации, която успешно защитава правата на лицата с интелектуални затруднения и способства за създаване на условия за достоен и независим живот в общността.

Цели
  • Защита на правата на лицата с интелектуални затруднения.
  • Отстояване на правото за достоен и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.
  • Подобряване на условията за включване и пълноценно участие във всички области на социалния живот на лицата с интелектуални затруднения.
  • Изграждане и развитие на социалните услуги в общността за лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.
  • Подкрепа за пълноценно участие на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства при изготвянето, наблюдението и контрола върху провежданите национални, регионални и местни политики с отношение към хората с увреждания.
  • Повишаване информираността на лицата с интелектуални затруднения за техните права и способността им сами да отстояват правата си.
  • Формиране на позитивни обществени нагласи

https://stnikolayfoundation.wordpress.com/

Сдружение „Бъдеще за децата”

Сдружение „Бъдеще за децата” е основано през 2003г. От своето създаване организацията работи в подкрепа на децата и младежите с увреждания. Дейностите и проектите на сдружението включват и деца от различни уязвими групи и техните семейства.

Мисия – Мисията на Сдружение „Бъдеще за децата“ е да подкрепя деца в риск и техните семейства като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие възможностите, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

От 2010 година Сдружението е член на „Национална мрежа на децата“, a от 2013 година е и член на Управителния съвет на мрежата. От 2014 година Сдружение „Бъдеще за децата” е член на Национален алианс за работа с доброволци.

https://www.facebook.com/speckids.org

 

 

Добрич – Св. Николай Чудотворец

Казанлък – Бъдеще за децата 

Фактури 2022

Видин – Подкрепа за Реализация

doc Econt Invoice 3700093078 Ekont2022.01.14_Faktura 2022.01.17_Faktura 2022.01.20_Prevodno narejdane 2022.01.21_Fakturi-2 2022.02.03_Gorivo

BulgarianEnglish