Хора от 5 Общини Медицински прегледи Изпълнена

Целева сума

12 000 лв

Край на кампанията

28.02.2022г.

For this reason, ” Angels for Bulgaria ” will hire  7 medical people to examine people from  3 municipalities – Plovdiv, Vidin and Tervel – over 670   people

Blood sugar tests, throat spatulas and disinfectants will be purchased. People will be tested for blood and listened to, and of course they will be given advice on current health problems. An ECG will also be purchased for doctors who will examine in the villages around Plovdiv.

This action will be implemented with the assistance and supervision of the Foundation for Implementation Support in Vidin, Emergency Rescue Plovdiv in and St. Nicholas the Wonderworker in Tervel.

The work of medical personnel, insurance and consumables is worth a total of BGN 8,600.

Term of implementation: 28/02/2022

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

https://fprvidin.org/

Сдружение “Аварийно Спасяване Пловдив”

Сдружение “Аварийно Спасяване Пловдив” се занимава със спасителна и обучителна дейност в полза на обществото.

До Август 2020 то е част от доброволческа формация Пловдив 112, след това се отделят и основават сдружение “Аварийно спасяване”.

Членовете им имат редица награди и признания като, 1во място в конкурс “ Доброволец на годината” ,2ро място в “ Личност на 2020”, 2ро място “Доброволец на годината” 2017, OFFRoad- Bulgaria с награда “ Достойните Българи”,грамота за “Пожарникар на годината” 2012.

https://www.facebook.com/erplovdiv

 

Фондация “Св. Николай Чудотворец”

Фондация „Св. Николай Чудотворец“ е създадена на 19 септември 1997 година от група съмишленици.

Мисия
Фондацията е родителска организация, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.
Визия

Фондацията е родителска организации, която успешно защитава правата на лицата с интелектуални затруднения и способства за създаване на условия за достоен и независим живот в общността.

Цели
  • Защита на правата на лицата с интелектуални затруднения.
  • Отстояване на правото за достоен и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.
  • Подобряване на условията за включване и пълноценно участие във всички области на социалния живот на лицата с интелектуални затруднения.
  • Изграждане и развитие на социалните услуги в общността за лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.
  • Подкрепа за пълноценно участие на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства при изготвянето, наблюдението и контрола върху провежданите национални, регионални и местни политики с отношение към хората с увреждания.
  • Повишаване информираността на лицата с интелектуални затруднения за техните права и способността им сами да отстояват правата си.
  • Формиране на позитивни обществени нагласи

https://stnikolayfoundation.wordpress.com/

Фондация “Подкрепа за Реализация” – Видин

Организация “Св. Николай Чудотворец” – Добрич

BulgarianEnglish