400 души Храни Изпълнена

Целева сума

6000 лв

Край на кампанията

31.12.2021г.

През Ноември и Декември 2021 г “Ангели за България” ще дари храни от първа необходимост за кухнята към Храма Пророк Илия в Дружба. За тази акция ще работим съвместно с Националната организация на доброволците в Република България. Кухнята готви за около 400 души.

Обща сума на каузата е 6000 лв плюс разходи.

Срок на изпълнение: 31/12/2021г

Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”

Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на доброволците в Република България” (НАДРБ) е учредено на 29.08.2014 г. в гр. София. НАДРБ е сдружение на хора, които споделят общи ценности и призвание – да помагат при овладяването на извънредни ситуации. 

Мисия: НАДРБ подпомага процеса по създаване, поддържане и развитие на активна и ефективна мрежа от доброволци, която да бъде в помощ на професионалните служби в превенцията на риска, овладяването на бедствия и отстраняването на последствията от тях.

Цели: 

  • Превенция на риска и ефективна защита на населението;
  • Създаване и укрепване на активна мрежа от доброволци;
  • Подобряване на взаимодействието между институциите, неправителствения сектор, бизнеса и гражданите при бедствия и други извънредни ситуации;
  • Подобряване на нормативната уредба и условията за работа на доброволците и доброволните формирования.

https://www.facebook.com/navrb