30 домакинства Продукти Изпълнена

Целева сума

3000 лв

Край на кампанията

31.12.2021г.

За тази кауза “Ангели за България” за първи път ще работи със СдружениеЕквилибриум, за да подкрепят 30 семейства с деца под 2-годишна възраст в нужда в гр. Русе и района с пакети с продукти от първа необходимост. Пакетите ще включват следните продукти: памперси, мокри кърпи, пюрета, каши, адапирани млека и др.

Всеки един пакет ще е на стойност 100 лв.

Обща сума на каузата е 3000 лв плюс разходи.

Срок на изпълнение: 31/12/2021г

Сдружение “Еквилибриум”

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и основната му мисия е: Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

Към момента „Еквилибриум“ управлява 11 услуги в община Русе и община Бяла:

Център за обществена подкрепа, работи с над 105 деца в риск и техните семейства всеки месец, Център за работа с деца на улицата, работи с над 15 деца ежедневно и Център за настаняване от семеен тип за 12 деца и младежи с увреждане.

Звено майка и бебе, което работи с майки, които нямат подкрепяща семейна среда и с техните деца, Дневен център за деца с увреждане, който работи с деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания и нужда от постоянна медицинска грижа.

Центрове за настаняване от семеен тип предимно за младежи с тежки интелектуални увреждания и психотично поведение, познати като къщи „Надежда“ и „Любов“. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, изведени от закрити в района институции и Център за социална рехабилитация и интеграция деца с увреждане и техните семейства в град Бяла.

http://eq-bg.org/bg/