200 домакинства ЛекарстваИзпълнена

Целева сума

5000 лв

Край на кампанията

31.12.2021г.

През Ноември и Декември 2021 г “Ангели за България” ще дари 100 пакета с лекарства по рецепта в 3 населени места в България.

За тази акция ще работим съвместно с 2 организации на терен.  Фондация Еквилибриум- Русе и Фондация Няма невъзможни неща-Варна.

Всички фондации ще подкрепят по 50 домакинства в нужда в техния район с пакети с лекарства. Домакинствата които имат редовни рецепти ще бъдат изпълнени,а за домакинствата без рецепти ще се закупят лекарства според нуждите на домакинството.

Всеки един пакет ще е на стойност 50 лв.

Обща сума на каузата е 5000 лв плюс разходи.

Срок на изпълнение: 31/12/2021г

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

https://fprvidin.org/

 

Сдружение „Няма невъзможни неща“

Сдружение „Няма невъзможни неща“  e сдружение с нестопанска цел в обществена полза с основна мисия повишаване качеството на живот на младежите с ментални затруднения и увреждания

Целите на организацията са:

 • Предоставяне на социални услуги за подкрепа развитието на младежи и деца с ментални за труднения и увреждания
 • Интеграция чрез развиване на умения за труд и включване в реална работна среда
 • Подкрепа и мотивиране на доброволци-младежи
 • Благотворителни и дарителски инициативи
 • Промяна на нагласите и информираността на обществото във връзка с включване на младежите с ментални затруднения и увреждания в пазара на труда и всички сфери на живота
 • Развитие на млади специалисти, подкрепа на родители
 • Подкрепа развитието на всички младежи – с и без увреждания

Дейности и инициативи:

 • Клуб „Хвърчило“ – подкрепа на младежи и деца с ментални затруднения и/или увреждания да развиват своите практически умения, умения за общуване и умения за труд
 • Социално предприятие, в което работят част от младежите – в 3 направления: 1/мини-печатница  2/градинарство, отглеждане на разсади  3/кетъринг – фреш-сок
 • Мотивиране и включване на доброволци
 • Младежки дейности, младежко пространство „ХамелеON

https://nmd.bg/members/sdruzhenie-vnyama-nevazmozhni-neshtav/

 

Сдружение “Еквилибриум”

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и основната му мисия е: Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

Към момента „Еквилибриум“ управлява 11 услуги в община Русе и община Бяла:

Център за обществена подкрепа, работи с над 105 деца в риск и техните семейства всеки месец, Център за работа с деца на улицата, работи с над 15 деца ежедневно и Център за настаняване от семеен тип за 12 деца и младежи с увреждане.

Звено майка и бебе, което работи с майки, които нямат подкрепяща семейна среда и с техните деца, Дневен център за деца с увреждане, който работи с деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания и нужда от постоянна медицинска грижа.

Центрове за настаняване от семеен тип предимно за младежи с тежки интелектуални увреждания и психотично поведение, познати като къщи „Надежда“ и „Любов“. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, изведени от закрити в района институции и Център за социална рехабилитация и интеграция деца с увреждане и техните семейства в град Бяла.

http://eq-bg.org/bg/

 

Сдружение “Няма нъвъзможни неща”

fakturi-lekarstva_Redacted Лекарства допълнителн

Сдружение “Еквалибрум”

Faktura № 0000000036-10.12.2021 Faktura № 0000002424-03.12.2021 Faktura № 0000002425-08.12.2021

Faktura № 0000002426-09.12.2021 Faktura № 0000002427-09.12.2021(1) Faktura № 0000002427-09.12.2021

Faktura № 2434-20.12.2021 Faktura № 0000002785-10.12.2021 Faktura № 0010000686-07.12.2021

Faktura № 4030206706-07.12.2021 Faktura № 4030206709-07.12.2021 Faktura-№ 0000002417-26.11.2021

Faktura-№ 0000002418-26.11.2021 Faktura-№ 0000002419-30.11.2021 Faktura-№ 0000002420-01.12.2021

Faktura-№ 0000002421-01.12.2021 Faktura-№ 0000002422-02.12.2021 Faktura-№ 0000002423-03.12.2021g.

Faktura-№ 0000008699-22.11.2021 Faktura-№ 0000008700-23.11.2021 Faktura-№ 1000003052-22.11.2021

Faktura-№ 1000003059-25.11.2021 Faktura-№ 2000000888-22.11.2021 Faktura-№ 2000000889-23.11.2021

Faktura-№ 3000000950-24.11.2021 Faktura-№ 4030206668-23.11.2021 Faktura-№ 4030206676-26.11.2021

Faktura-№ 4030206686-30.11.2021 Faktura-№ 4030206687-30.11.2021 Faktura-№ 4030206689-01.12.2021 Faktura-№ 4030206694-02.12.2021

Фактура 898 Фактура 1012 Фактура 1687 Фактура 2428 Фактура 2433 Фактура 8745 Фактура 8746 Фактура 8747 Фактура 10275

Фактура 1000000482 Фактура 1000000484 Фактура 1000003119

Фактура 4000000798 Фактура 4030206717 Фактура 4030206718Фактура 4030206719 Фактура 4045504087 Фактура 8250001555

BulgarianEnglish