Хора от 16 села Медицински прегледи Изпълнена

Целева сума

1350 лв

Край на кампанията

31.12.2021г.

За тази кауза “Ангели за България” ще наеме  медицинско лице, които да прегледат хората от 13 села.  Ще бъдат закупени тестове за кръвна захар, шпатолки за преглед на гърло и дезинфектанти. На хората ще се премери кръвно и ще се преслушат, както и разбира се ще им се дадат съвети за текущи здравни проблеми.

Тази акция ще бъде изпълнена със съдействието и надзора на Фондация Подкрепа за реализация

Работата на медицинското лице, осигуровки и консумативи са на стойност 1350 лв.

Обща сума на каузата е 1350 лв.

Срок на изпълнение: 31/12/2021г

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

https://fprvidin.org/

 

Faktura_Aparat 1 Faktura_Aparat 2 Faktura_Gorivo-1_Genadi (1) Faktura_Gorivo-1_Genadi Faktura_Gorivo-2_Genadi (1) Faktura_Gorivo-2_Genadi Faktura_Lekastva 1 Faktura_Lekastva 2 Gorivo-2_Emi_Vauchei Plashtane_Genadi_2021.11 Plashtane_Krasi_2021.11 Prevodno narejdane_DARENIE_2021.11.05 Prevodno narejdane_Genadi_2021.12 Prevodno narejdane_Krasi_2021.12 Scan_Gorivo-3_Emi

BulgarianEnglish