50 деца Учебни помагала Изпълнена

Целева сума

2500 лв

Край на кампанията

31.10.2021г.

За тази акция Ангели за България отново ще работи с Подкрепа за реализация. Заедно ще подкрепим 50 нуждаещи се деца в района на Видин със закупуване и раздаване на учебни помагала за новата учебна година.

Общата сума за тази кауза ще бъде 2500 лв. 

Срок на изпълнение: 31/10/2021г

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

Начало