50 самотни възрастни хора Отопление Изпълнена

Целева сума

14500 лв

Край на кампанията

31.10.2021г.

В тази акция “Ангели за България” с помощта на “Национална асоциация на доброволците в Република България“ ще подкрепят 50 самотни възрастни хора в община Белово с 50 тона брикети. Брикетите ще стоплят хората за целия отоплителен сезон

Обща сума на каузата е 14500 лв плюс разходи за гориво, включва ДДС и транспорт до Белово на 50 тона дървесни брикети от бук.

Срок на изпълнение: 31/10/2021г