50 домакинства Храни Изпълнена

Целева сума

3000 лв

Край на кампанията

31.10.2021г.

Ангели за България” и Сдружение “Бъдеще за децата” ще подкрепят 50 семейства с деца и възрастни социално слаби хора в района на гр. Казанлък с пакети с храни от първа необходимост.

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на акцията е 3000 лв плюс разходи.    

Срок на изпълнение: 31/10/2021г. 

Сдружение „Бъдеще за децата”

Сдружение „Бъдеще за децата” е основано през 2003г. От своето създаване организацията работи в подкрепа на децата и младежите с увреждания. Дейностите и проектите на сдружението включват и деца от различни уязвими групи и техните семейства.

Мисия – Мисията на Сдружение „Бъдеще за децата“ е да подкрепя деца в риск и техните семейства като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие възможностите, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

От 2010 година Сдружението е член на „Национална мрежа на децата“, a от 2013 година е и член на Управителния съвет на мрежата. От 2014 година Сдружение „Бъдеще за децата” е член на Национален алианс за работа с доброволци.

https://www.facebook.com/speckids.org