Ангели за България спечели награда в консурса “Дете на годината” в категория “Помощ от чужбина за децата на България”!

Награждаването се проведе в петък 25 юни 2021 и наградата беше взета от нашия директор управление и проекти Анелия Траянова.

Благодарим Ви!