Рехабилитационен център Оборудване Изпълнена

Целева сума

1500 лв

Край на кампанията

30.06.2021г.

През месец юни Ангели за България ще работи с Фондация Подкрепа за реализация. Каузата е в подкрепа на открития през месец май Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания към фондацията. Ангели за България ще закупи арт материали и сух басейн за рехабилитация. Басейна е основно съоражение за психомоторика и рехабилитация за деца с различни увреждания.

Обща сума за тази акция е 1500 лв.

Срок на изпълнение: 30/06/2021г