Рехабилитационен център Оборудване Изпълнена

Целева сума

1500 лв

Край на кампанията

30.06.2021г.

През месец юни Ангели за България ще работи с Фондация Подкрепа за реализация. Каузата е в подкрепа на открития през месец май Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания към фондацията. Ангели за България ще закупи арт материали и сух басейн за рехабилитация. Басейна е основно съоражение за психомоторика и рехабилитация за деца с различни увреждания.

Обща сума за тази акция е 1500 лв.

Срок на изпълнение: 30/06/2021г

Фондация “Подкрепа за реализация”

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

От 01.05.2021 г. Фондация „Подкрепа за реализация“ започва предоставянето на втора социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания. Услугата е с капацитет 15 деца. Потребители на услугата могат да бъдат и родителите на децата, които полагат грижи за тях. Децата са с трайни увреждания, с диагнози: аутизъм, синдром на Даун, умствена изостаналост, ДЦП. Услугите, които се предоставят са: кинезитерапия, ерготерапия, логопдична терапия, психотерапия, педагогическо-възпитателна дейност, социална рехабилитация; информиране, консултитране и посредничество – за семействата на децата.

https://www.facebook.com/csri.vidin/

Начало

 

Фактура_Фондация_/Подкрепа_за_реализация/Умници – Поръчка 2802/ Проформа_фактура_/Ф-я_Подкрепа_за_реализация

BulgarianEnglish