На 15.03 дарителите на Ангели за България бяха поканени да гласуват за нова дългосрична кауза. С голямо единодушие бе прието нашето предложение за подкрепа на глухата общност в България и тяхното начинание за въвеждане на жестовия език като официален. Вярваме, че така ще се отворят нови възможности за интеграция на тези хора, обучение и заетост.

С това решение, Ангели за България ще финансира 6-месечното обучение на 10 специалиста по жестов език, като за целта ще превежда на Фондация “Заслушай се” по 1600лв в следващите 6 месеца.

Гласували 136 човека, 121 – да, 1-не, 14 – Оставят на Ангели за България да решат.

Фондация “Заслушай се” направиха специално разяснително видео, което можете да гледате тук.