Февруарската кауза на Ангели за България в град Казанлък намери място в “Малки истории” по БНТ. Кауазата е в партньорство със Сдружение “Бъдеще за децата”.