60 домакинства Храни Изпълнена

Целева сума

3600 лв

Край на кампанията

28.02.2021г.

През месец Февруари 2021 г “Ангели за България” и Сдружение “Бъдеще за децата” ще подкрепят 60 семейства с деца със специални потребности и възрастни социално слаби хора, в района на гр. Казанлък, с пакети с храни от първа необходимост.

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на акцията е 3600 лв плюс гориво във формата на ваучери, опаковки и 60 лв за храни и напитки за доброволците.       

Срок на изпълнение: 28/02/2021г. 

Сдружение „Бъдеще за децата”

Сдружение „Бъдеще за децата” е основано през 2003г. От своето създаване организацията работи в подкрепа на децата и младежите с увреждания. Дейностите и проектите на сдружението включват и деца от различни уязвими групи и техните семейства.

Мисия – Мисията на Сдружение „Бъдеще за децата“ е да подкрепя деца в риск и техните семейства като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие възможностите, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

От 2010 година Сдружението е член на „Национална мрежа на децата“, a от 2013 година е и член на Управителния съвет на мрежата. От 2014 година Сдружение „Бъдеще за децата” е член на Национален алианс за работа с доброволци.

https://www.facebook.com/speckids.org


Фактура-храни/ Фактура-торби /за доброволците /гориво

BulgarianEnglish